Izmaiņas starptautiskās konkurētspējas veicināšana (tūrisms) programmā

Projekts papildināts ar divām jaunām aktivitātēm, par kurām atbalstu var saņemt tikai komersanti, biedrības vai nodibinājumi:

  1. dalība tirdzniecības misijās, nosakot, ka tirdzniecības misijas mērķim ir jāatbilst Latvijas prioritārajiem tūrisma sektoriem (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms)
  2. darījumu tūrisma pasākumu organizēšana Latvijā:
    • attiecināmās izmaksas – telpu nomas un tehniskā aprīkojuma izmaksas; ēdināšanas izmaksas; transporta pakalpojumu izmaksas Latvijā darījuma tūrisma pasākuma dalībnieku kopīgai pārvadāšanai starp darījuma tūrisma pasākuma norises vietām
    • maksimāli pieļaujamā summa vienā darījumu tūrisma pasākumā Latvijā ir ne vairāk kā 50 euro par vienu darījuma tūrisma pasākuma dalībnieku (ārzemnieku)
    • darījuma tūrisma pasākums Latvijā ilgst vismaz 3 dienas
    • darījuma tūrisma pasākumā piedalās vismaz 150 dalībnieki (ārzemnieki)

Lasīt vairāk: Šeit

Avots: http://www.liaa.gov.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top