Drosmīgo ideju atbalsta programma

Projekta mērķis:

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt Latvijas un Igaunijas talantu uzņēmējdarbības garu, izmantojot izlgtspējīgu, uz rezultātu orientētu pārrobežu sadarbības pieeju.

Projekta uzdevumi:

  • Aktivizēt un motivēt Latvijas-Igaunijas reģiona uzņēmēju talantus, veicināt jaunu MVU biznesa komandu veidošanu;
  • Stiprināt 24 biznesa komandas attīstībai un eksporta uzsākšanai, izmantojot pārrobežu sadarbības pieeju komandu un partnerības veidošanā, kā arī zināšanu, kontaktu un resursu apmaiņā;
  • Palielināt MVU ‘izdzīvošanas’ rādītāju un straujas izaugsmes potenciālu, piedāvājot praktisku atbalstu un padomu gada laikā.

Plānotās aktivitātes:

  • Kopīga pārrobežu mārketinga kampaņa dalībnieku piesaistei biznesa ideju konkursam un informācijas nodrošināšanai par projekta aktualitātēm;
  • Drosmīgu ideju atbalsta programmas ieviešana, t.sk. dalībnieku atlase, kopīgu pārrobežu apmācību semināru organizēšana, individuāls mentorings biznesa komandām un kopīgas tirdzniecības misijas eksportspējas paaugstināšanai.

Projekta partneri:

Latvija: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, Valmieras Attīstības aģentūra, GatewayBaltic

Igaunija: Tartu Science Park, Business and Development Centre of Pärnu County

Valmieras Attīstības aģentūras loma projektā:

Aktīva līdzdalība visās projekta aktivitātēs, jo īpaši organizējot biznesa komandu atlasi un novērtējumu, kā arī starptautisko apmācību semināru norisi.

Programma: Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma

Projekta numurs: Est-Lat 47

Projekta ieviešanas periods: 2017.gada 1.septembris – 2019.gada 30.aprīlis

Kopējais projekta budžets: 389 365,97 EUR (t.sk. 85% ERDF līdzfinansējums)

Programme home page: https://estlat.eu/

 

Scroll to Top