Covid – 19 regulējuma skartie komersanti saņems Valmieras pilsētas pašvaldības mantas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu

Lai atbalstītu uzņēmējus ārkārtējās situācijas laikā, kad Covid -19 izplatīšanās ierobežošanai tiek pieņemti arvien stingrāki drošības pasākumi, Valmieras pilsētas pašvaldība ievieš atbalsta pasākumus komersantiem.

Vakar Ministru kabinets (MK) pieņēma noteikumus Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid -19 izplatību”.

Komersantiem (nomniekiem), atbilstoši MK noteikumu 6.punktam, pašvaldībai jāiesniedz iesniegums. Komersantiem (nomniekiem), kas to jau izdarījuši, jāiesniedz tikai papildu nepieciešamā informācija. Lai saņemtu atvieglojumus jau par marta mēnesi, lūgums  iesniegumus pašvaldībai iesniegt līdz 9.aprīlim.

Lai piešķirtu nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, katrs gadījums tiks vērtēts atbilstoši MK noteikumu 3.punktā minētajiem kritērijiem.

Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt speciālistei telpu nomas jautājumos pa tālruni 64228430.

Informācija par atbalstu saņēmušajiem komersantiem (nomniekiem), atbilstoši MK noteikumu 8.punktam, tiks publicēti Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Īpašumi” – “Iznomā telpas”  – “Komersanti, kas saņem atvieglojumus”.

Valmieras pilsētas pašvaldības, Valmieras Attīstības aģentūras un uzņēmēju tiešsaistes saziņas formā ārkārtējās situācijas laikā (https://developvalmiera.lv//covid-19/) sadaļā “Piesaki savu problēmu” uzņēmēji atbrīvojumu no nomas maksas nosaukuši kā nepieciešamāko atbalsta mehānismu no pašvaldības.

Valmieras pilsētas pašvaldības dome lēmusi arī par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa pārcelšanu uz 2020.gada 15. novembri.

MK noteikums Nr. 180: likumi.lv: https://likumi.lv/ta/id/313681-noteikumi-par-publiskas-personas-un-publiskas-personas-kontroletas-kapitalsabiedribas-mantas-nomas-maksas-atbrivojuma-vai-samazinajuma

 
Informāciju sagatavoja:

Kristīne Melece
Valmieras pilsētas pašvaldības
Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
 Mob. tālr.: 26553317

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top