Abulas lauku partnerība no 2018. gada 5.janvāra līdz 5. februārim ir izsludinājusi LEADER pasākuma 5. projektu pieņemšanas kārtu

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šados Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumos:

Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātības veicināšana. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 50 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 47 725,73 EUR

Rīcība 2.2. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 10 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 18 000, 00 EUR

Rīcība 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 10 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 19 996,92 EUR

Rīcība 2.5. Apmācību organizēšana. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 1 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 2700,00 EUR

Papildus informācija: ŠEIT

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top