Jaunumi

Valmieras Attīstības aģentūra – izprast un atbalstīt uzņēmējus

  Jau divus gadus darbojas biedrība „Valmieras Attīstības aģentūra”, kuras mērķis ir attīstīt pilsētas uzņēmējdarbības vidi, nodrošināt atbalsta pasākumus uzņēmumiem, sekmēt uzņēmumu sadarbību ar izglītības iestādēm, piesaistīt Valmierai jaunus darba devējus, kā arī stiprināt pašvaldības un uzņēmēju dialogu. Lai uzzinātu, kā veicies ar šo mērķu īstenošanu, tikāmies ar biedrības valdes priekšsēdētāju ILZI EGLĀJU. Ar Ventspils […]

LIAA Valmieras biznesa inkubatora Gada balvas iegūst trīs uzņēmumi no Valmieras

14.decembrī Valmierā norisinājās LIAA Valmieras biznesa inkubatora Gada balvas pasniegšanas ceremonija, kurā kopumā tika apbalvoti 10 topošie un jaunie uzņēmēji dažādās nominācijās. To starpā ir vairāki uzņēmēji no Valmieras – SIA EZ Studio, SIA Pike Boy Kayak un Laura Vēvere. SIA EZ Studio ieguva apbalvojumu nominācijā “Eksporta potenciāls”. Nominācijas uzvarētājs ir inkubācijas dalībnieks, kurš mērķtiecīgi […]

Deep Science Hackathon 2019. gada 15.-17. februāris

2019. gada 15. – 17. februārī Cietvielu fizikas institūtā notiks par Deep Science Hackathon (DSH,jaunu ideju radīšanas un attīstīšanas darbnīca). Pasākumā būs arī iesaistīti Zviedrijas sadarbības partneri – KTH Innovation un RI.SE. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta rīkotais Deep Science Hackathon būs otrais tāda veida hakatons Latvijā, kurā identificēsim spēcīgākās uz materiāliem balstītas augsto tehnoloģiju […]

Skatīt visus jaunumus

ZIŅU LAPA

Vēlos saņemt ziņu lapu savā e-pastā!

Uzņēmējdarbības nozares

Valmiera – Vidzemes centrs

VAA Komanda

Ilze Eglāja

Valdes priekšsēdētāja

ilze.eglaja@valmiera.lv

+ 371 26180733

Sanda Serafinoviča

Valdes locekle

sanda.serafinovica@valmiera.lv

 + 371 29666789

Elīna Leimane

Uzņēmējdarbības virziena vadītāja

elina.leimane@valmiera.lv

 + 371 20216997

Anete Antone

 Projektu vadītāja

anete.antone@valmiera.lv

+ 371 26394380

Sanita Alaine

 Projektu vadītāja asistente

 sanita.alaine@valmiera.lv

 + 371 26421413

Valmieras Attīstības aģentūra

 

Biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra”  (VAA)  radīta 2016. gada 10. novembrī. Mūsu prioritātes ir veicināt Valmieras pilsētas galveno pīlāru – INDIVĪDS - UZŅĒMĒJDARBĪBA - PILSĒTVIDE - mērķtiecīgu izaugsmi.
Valmierā attīstām un pilnveidojam atbalsta un sadarbības pasākumu organizēšanu uzņēmumiem un izglītības iestādēm, kā arī veicinām pētniecības, attīstības un inovāciju pilotprojektu realizēšanu.
VAA biedri ir Valmieras pilsētas pašvaldība, Latvijas Amatniecības kamera, kā arī biedrība “Vidzemes profesionālās izglītības centra veicināšanas biedrība”, kurā darbojas Valmieras pilsētas uzņēmēji.

Darbības virzieni

Uzņēmējdarbības vide un rūpniecības attīstīšana

Uzņēmējdarbības vides attīstīšana un partnerības starp uzņēmumiem un pašvaldību aktivitāšu realizēšana. Uzņēmējdarbības forumu un semināru organizēšana, savstarpējās komunikācijas un sadarbības aktivitāšu ieviešana.

Izglītība un cilvēkresursi

Konkurētspējīgu vietējo un ārvalstu lektoru piesaiste. Izglītības iestāžu savstarpējās sadarbības un industriju sadarbības pasākumu organizēšana. Cilvēkresursu piesaistes un noturēšanas instrumentu izstāde un ieviešana.

Zināšanu un tehnoloģiju pārnese

Zināšanu un tehnoloģiju pārneses ieviešana, lai pilsētā, sadarbojoties izglītības iestādēm, pētniecības institūcijām un uzņēmumiem, tiktu realizēti izglītības P&A&I (pētniecība, attīstība, inovācija) pilotprojekti.

Pašvaldības atbalsts

Atbalsts projektu izstrādē un projektu ieviešanā. Pakalpojumu pieejamības veicināšana pilsētā - jaunu uzņēmumu un darba vietu radīšanai.