Par programmu

Atbalsta programmu “Zīle” realizē četras pašvaldības – Valmieras pilsēta un Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadi.

Programmas mērķis ir veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus un veicināt jaunu tehnoloģisku uzņēmumu veidošanos. Turklāt programma paredz visām iesaistītajām pašvaldībām kļūt par inovāciju un jaunu produktu testgultni jeb testēšanas vidi (angliski test-bed), proti, labvēlīgu vietu, kur uzņēmumiem veidoties, attīstīties un nobriest.

Viena inovāciju projekta minimālais atbalsta apjoms ir 2000 eiro, bet maksimālais atbalsta apjoms ir 10000 eiro. Maksimālā atbalsta intensitāte ir 80%. Projektu ieviešanā uzņēmēji aicināti īstenot sadarbību ar Vidzemes Augstskolu un Valmieras tehnikumu. Atbalstam programmā aicināti  pieteikties arī uzņēmēji ar sociālā uzņēmuma statusu.

2. februārī plkst. 15.00 "Zoom" platformā norisinājās informatīvais seminārs par atbalsta programmu "Zīle", kurā ikviens interesents varēja saņemt detalizētu informāciju un atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. 

Projekta dokumentācija

  • Programmas nolikums: ŠEIT
  • Līguma projekts: ŠEIT
  • Pieteikuma veidlapa (līguma projekta 1.pielikums) : ŠEIT
  • Atskaites forma (līguma projekta 2.pielikums): ŠEIT
  • Avansa maksājuma pieprasījums: ŠEIT
  • Iedvesmai par inovāciju tipiem un taktikām: ŠEIT
  • Informatīvo semināru prezentācija: ŠEIT

Zīles logo ansamblis JPG

 

PROJEKTU PIETEIKUMU IESNIEGŠANA PROGRAMMĀ ZĪLE 2021

Pieteikumi programmā "Zīle" iesniedzami tikai attālināti, sūtot tos uz e-pastu agentura@valmiera.lv. Dokumentu oriģināli NAV jāiesniedz klātienē un NAV jāsūta pa pastu!

E-pastā iesniegtais pieteikums var būt parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Tomēr, ja dokumentus nav iespējams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu *.pdf vai *.doc formātos var sūtīt uz norādīto e-pastu arī neparakstītu; šajā gadījumā, ja elektroniski neparakstīts pieteikums tiks atbalstīts un projektam tiks piešķirts finansējums, līguma slēgšanas procesā pieteicēja norādītās personas paraksttiesības tiks pārbaudītas un līgums būs jāparaksta paraksttiesīgajai personai.

Projektu pieteikumi iesniedzami līdz 14. februāra plkst. 23.59, ar norādi "ZĪLE 2021 - projekta pieteikums". Jautājumos, kas saistīti ar projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu, aicinām sazināties, rakstot uz e-pastu baiba.zvejniece@valmiera.lv vai zvanot 26805200. Iespējams vienoties arī par neklātienes konsultāciju.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" ietvaros. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.