Par projektu

Atbalsta programmu “ZĪLE” realizē četras pašvaldības – Valmieras pilsēta un Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadi.

“ZĪLES” mērķis ir veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus un veicināt jaunu tehnoloģisku uzņēmumu veidošanos četrās pašvaldībās. Turklāt programma paredz visām iesaistītajām pašvaldībām kļūt par inovāciju un jaunu produktu testgultni jeb testēšanas vidi (angliski “test-bed”), proti, labvēlīgu vietu, kur uzņēmumiem veidoties, attīstīties un nobriest.

Viena inovāciju projekta minimālais atbalsta apjoms ir EUR 2 000, bet maksimālais atbalsta apjoms ir EUR 10 000. Maksimālā atbalsta intensitāte ir 80%.

Par atbalsta programmu “ZĪLE” 10. martā plkst. 15.00 tiks organizēts informatīvais seminārs, kur varēs saņemt detalizētu informāciju un atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. Informatīvais seminārs notiks LIAA Valmieras Biznesa inkubatorā, un tas tiks straumēts Valmieras Attīstības aģentūras Facebook lapā @VAA.Valmiera.

Projekta dokumentācija

  • Programmas nolikums: ŠEIT
  • Līguma projekts: ŠEIT
  • Pieteikuma veidlapa (līguma projekta 1.pielikums) : ŠEIT
  • Atskaites forma (līguma projekta 2.pielikums): ŠEIT
  • Iedvesmai par inovāciju tipiem un taktikām: ŠEIT
  • Informatīvo semināru prezentācija: ŠEIT
  • Zīle logo: Obligāti jāizmanto ansamblis: EU logo +  Urban Innovative logo + Zīles logo

Zīles logo ansamblis JPG

 

IZMAIŅAS PROJEKTU PIETEIKUMU IESNIEGŠANĀ programmā ZĪLE 2020

Sakarā ar izsludināto ārkārtas stāvokli projektu pieteikumi programmā ZĪLE 2020 iesniedzami TIKAI ATTĀLINĀTI, sūtot tos uz e-pastu agentura@valmiera.lv. Dokumentu oriģināli NAV jāiesniedz klātienē un NAV jāsūta pa pastu!

Pa e-pastu iesniegtais pieteikums var būt parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Tomēr, ja dokumentus nav iespējams parakstīt ar drošu elektronisko  parakstu, pieteikumu *.pdf vai *.doc formātos var sūtīt uz norādīto e-pastu neparakstītu; šajā gadījumā, ja iesniegtais un neparakstītais pieteikums tiks atbalstīts un projektam tiks piešķirts finansējums, līguma slēgšanas procesā pieteicēja norādītās personas paraksttiesības tiks pārbaudītas un līgums būs jāparaksta paraksttiesīgajai personai. 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš NETIEK PAGARINĀTS. Projektu pieteikumi iesniedzami līdz 23. marta plkst. 24.00, sūtot tos uz e-pastu agentura@valmiera.lv.

Jautājumos, kas saistīti ar projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu, aicinām sazināties, rakstot uz e-pastu baiba.zvejniece@valmiera.lv vai agentura@valmiera.lv, vai zvanot 26805200 (katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00). Iespējams vienoties arī par neklātienes Skype konsultāciju.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" ietvaros. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.