Pasākumi

Saimnieku brokastis
Pasākums lauksaimniecības, piensaimniecības un mežsaimniecības pārstāvjiem, lai informētu par jaunākajām tendencēm un aktualitātēm nozarē.
(iz)STĀSTI
Pasākums jauniešiem, kura mērķis ir veicināt jauniešu nākotnes profesiju izzināšanu, tiekoties ar dažādu nozaru, profesiju un amatu pārstāvjiem.
Pēcpusdiena ar mēru
Pasākumu “Pēcpusdiena ar mēru” mērķis ir veicināt uzņēmēju iesaisti un informētību par aktivitātēm Valmieras novadā.
Māksla būt uzņēmējam
Ikgadējs pasākums potenciāliem un esošiem uzņēmējiem, kas palīdz attīstīt daudzveidīgu, radošu un inovācijām atvērtu uzņēmējdarbību.
Scroll to Top