Visas nozares 2019


VISAS NOZARES

Dati: Valmiera
Datu avots: Lursoft, 2019 | Dati apkopoti par aktīvajiem uzņēmumiem 2018 gadā* (apgrozījums 2018 >0) 
Dati: Valmiera + Reģions*
*Beverīnas nov., Burtnieku nov., Kocēnu nov. | Datu avots: Lursoft, 2019 | Dati apkopoti par aktīvajiem uzņēmumiem 2018 gadā (apgrozījums 2018 >0) 

*Aprēķinos izmantoti AS “Valmieras stikla šķiedra” 2017. gada pārskata dati


REĢISTRĒTO AKTĪVO UZŅĒMUMU SKAITS


935
Valmiera
1515
Valmiera+Reģions

KOPĒJAIS DARBINIEKU SKAITS


8 350
Valmiera
11 686
Valmiera + Reģions

KOPĒJAIS  APGROZĪJUMS


580 016 033
Valmiera
739 988 673
Valmiera+ Reģions

KOPĒJĀ  PEĻŅA


30 158 436
Valmiera
42 898 631
Valmiera+ Reģions

NOZARU DINAMIKA  VALMIERA 2016.-2018. GADSNOZARU DINAMIKA  VALMIERA + REĢIONS 2016.-2018. GADSNOZARES TOP 100 | VALMIERA


Nr. p.k. Nosaukums NACE Nozare Apgrozījums (EUR), 2018  Apgrozījuma izmaiņas 2018/2017 (%)  Peļņa (EUR), 2018 Darbinieku skaits, 2018
1 Akciju sabiedrība “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 23.14 Ķīmiskā un tekstila rūpniecība 104 038 817,00 0% 5 415 207,00 1063
2 LAUKSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA “VAKS” 01.61 Augkopības papilddarbības 57 139 657,00 -8% 847 900,00 63
3 “Valmieras piens” , akciju sabiedrība 10.51 Piena pārstrāde un siera ražošana 35 091 643,00 6% 92 153,00 176
4 SIA “Dizozols” 02.20 Mežizstrāde 28 582 183,00 139% 2 072 879,00 40
5 Lauksaimniecības pakalpojumu piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “PIENA LOĢISTIKA” 46.33 Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība 19 725 961,00 16% 15 013,00 20
6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “WOLTEC” 42.22 Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība 19 661 341,00 -1% 821 078,00 343
7 SIA “AIMASA” 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 17 828 939,00 35% 1 668 022,00 100
8 SIA “VALPRO” 28.29 Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana 16 699 301,00 19% 1 291 343,00 349
9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Culimeta Baltics” 23.14 Stikla šķiedras ražošana 15 584 981,00 12% 2 860 435,00 75
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” 86.10 Slimnīcu darbība 15 515 556,00 16% 673 457,00 686
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Plastik” 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 9 053 657,00 142% 142 373,00 74
12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “T.N. ROZALINDE” 47.54 Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 8 958 760,00 14% 326 426,00 147
13 SIA “Valmieras ūdens” 35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 7 878 320,00 16% 483 727,00 86
14 SIA “MŪSU AUTO VALMIERA” 45.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana 7 754 830,00 31% 40 838,00 27
15 SIA “ZAAO” 38.11 Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) 6 867 572,00 11% 103 646,00 152
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “4 PLUS” 16.10 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 6 503 937,00 17% 386 435,00 78
17 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “MĀRŠAVA” 46.33 Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība 4 877 438,00 -42% -256 229,00 12
18 SIA PG Wood 46.73 Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība 4 806 065,00 33% 240 192,00 3
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PADTEX INSULATION” 23.14 Stikla šķiedras ražošana 4 784 664,00 -14% 427 550,00 97
20 SIA “AUSTRIS AG” 47.11 Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku 4 287 805,00 5% 6 737,00 78
21 SIA “L.P. JANA” 02.20 Mežizstrāde 4 238 921,00 19% 554 913,00 29
22 SIA “TEHAUTO” 45.20 Automobiļu apkope un remonts 4 095 474,00 -5% 121 118,00 24
23 SIA “VALREK” 47.19 Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos 3 612 016,00 9% 16 170,00 65
24 Akciju sabiedrība “VALMIERAS ENERĢIJA” 35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 3 587 030,00 -18% 414 803,00 11
25 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OPUS-N” 01.49 Citu dzīvnieku audzēšana 3 584 100,00 -50% -997 818,00 22
26 SIA “VECPURMATUĻI” 46.73 Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība 3 283 681,00 54% 379 394,00 11
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VRPB” 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 2 835 113,00 6% 737 218,00 23
28 SIA “METĀLA ALIANSE” 47.52 Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 2 753 726,00 3% 34 232,00 26
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” 68.32 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata 2 680 681,00 12% 242 756,00 129
30 SIA “GEMINI IT” 68.10 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana 2 673 719,00 108% 542 096,00 3
31 SIA “EKERS” 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 2 608 484,00 59% 25 350,00 50
32 SIA “BAZALTS” 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 2 568 752,00 77% 60 537,00 108
33 “LATVIJAS MEŽS” SIA 02.20 Mežizstrāde 2 550 599,00 37% 440 662,00 17
34 “CITUR” SIA 46.18 Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība 2 465 441,00 15% 217 658,00 6
35 SIA “RĪTS A.I.” 47.11 Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku 2 220 988,00 13% 72 013,00 29
36 SIA “NIGELLA” 47.73 Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 2 206 857,00 12% 321 750,00 21
37 SIA “VALMIERA-ANDREN” 22.23 Plastmasas būvelementu ražošana 2 182 798,00 35% 29 424,00 30
38 SIA “V.L.T.” 17.12 Papīra un kartona ražošana 2 128 099,00 3% 135 737,00 48
39 SIA “LAGRA” 46.41 Tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība 2 092 039,00 10% 118 045,00 28
40 SIA “KANTĪNE B” 56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi 2 004 175,00 7% 64 370,00 88
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIDZEMES VETERINĀRAIS SERVISS” 75.00 Veterinārie pakalpojumi 1 872 238,00 10% 120 604,00 21
42 “ZEMTURI ZS” SIA 01.50 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 1 856 133,00 5% 252 924,00 37
43 SIA “METĀRO” 25.62 Mehāniskā apstrāde 1 749 507,00 -17% 101 600,00 37
44 SIA “ELKAS” 02.20 Mežizstrāde 1 714 194,00 61% 12 122,00 5
45 SIA “BALTTERA” 46.71 Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība 1 679 585,00 31% -30 733,00 11
46 “B-PEAT” SIA 08.92 Kūdras ieguve 1 673 385,00 76% 306 363,00 44
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SKS PROJEKTI” 47.76 Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 1 630 995,00 -9% 10 404,00 58
48 SIA “JUMIS EKO” 46.73 Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība 1 607 588,00 17% 709 664,00 7
49 SIA “VALTANKS” 25.29 Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana 1 600 749,00 -9% 1 330,00 17
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AJ STUDIJA” 47.19 Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos 1 554 616,00 10% 89 331,00 21
51 SIA “Wunder Latvia” 62.01 Datorprogrammēšana 1 504 492,00 56% 56 404,00 39
52 SIA “AKTĪVĀ TŪRISMA CENTRS “EŽI”” 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība 1 500 361,00 6% 1 433,00 13
53 SIA “GARANTS” 16.23 Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana 1 432 123,00 -9% 10 952,00 67
54 SIA “Mile Auto” 45.20 Automobiļu apkope un remonts 1 392 102,00 23% -19 700,00 8
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NIKA” 47.11 Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku 1 355 534,00 5% -3 554,00 19
56 SIA “PILSĒTAS APTIEKA” 47.73 Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 1 325 329,00 9% 40 449,00 13
57 SIA “SALVIS” 47.11 Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku 1 186 458,00 4% 897,00 58
58 SUNDIN MEŽS SIA 02.10 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības 1 139 700,00 14% 281 300,00 4
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ELKO G.C.” 46.69 Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība 1 063 539,00 -7% 10 513,00 14
60 SIA “VIDZEMES TELEVĪZIJA” 60.20 Televīzijas programmu izstrāde un apraide 1 059 297,00 8% 5 986,00 10
61 “LOGU ALIANSE” SIA 43.39 Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas 1 034 965,00 50% 123 562,00 5
62 SIA “RIPO AUTOCENTRS” 45.32 Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība 996 182,00 -3% 77 873,00 18
63 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MUNDURS” 49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 991 020,00 24% 44 224,00 14
64 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KURJERS” 53.20 Citas pasta un kurjeru darbības 987 797,00  – 71 808,00 1
65 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS BŪVNIEKS” 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 938 816,00 205% 1 492,00 54
66 “VALMIERAS VESELĪBAS CENTRS” SIA 86.21 Vispārējā ārstu prakse 934 969,00 -7% 157 846,00 44
67 SIA “RESPEKTS” 80.20 Drošības sistēmu pakalpojumi 908 104,00 3% 105 542,00 49
68 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VITI” 42.21 Ūdensapgādes sistēmu būvniecība 903 485,00 153% 5 182,00 39
69 SIA “GIN VG” 46.16 Tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība 902 443,00 80% 83 228,00 4
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RES-MET” 46.77 Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība 893 639,00 22% 90 864,00 6
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATSHON” 16.21 Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana 860 632,00 -28% -78 778,00 10
72 “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA 93.11 Sporta objektu darbība 855 847,00 14% -330 431,00 92
73 SIA “NORRPREFAB” 16.10 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 851 715,00 -22% 404 897,00 21
74 SIA “AZ AUTO” 49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 841 448,00 97% 110 214,00 13
75 SIA “NORLAT” 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 837 312,00 182% 203 209,00 3
76 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GS 7” 56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi 833 969,00 -11% -66 564,00 26
77 SIA “D2V” 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 794 727,00 0% 358 138,00 1
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AgroK” 46.61 Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība 791 405,00 -6% 84 399,00 3
79 SIA “LVD TRANSPORT” 49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 780 481,00 -5% 58 448,00 12
80 SIA “SAIMNIECĪBA 24” 68.32 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata 764 036,00 -2% -58 781,00 19
81 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIDZEMES PAPĪRS” 47.62 Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 762 978,00 1% 50 213,00 25
82 “OFTALMOLOĢIJAS SABIEDRĪBA GRUND-OPT” SIA 47.74 Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 757 602,00 -6% 59 145,00 19
83 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PIENA TRANSPORTSERVISS” 49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 746 610,00 45% 7 965,00 16
84 Krafter, SIA 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 733 151,00 29% 100 730,00 13
85 SIA “ZG 20” 45.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana 727 915,00 -10% 20 126,00 1
86 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Hotel Wolmar” 55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās 724 059,00 7% 65 434,00 32
87 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATIO VĒRTĒTĀJI & KONSULTANTI VIDZEMĒ” 68.10 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana 713 551,00 1% 5 215,00 23
88 SIA “NOVA” 61.10 Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi 700 387,00 20% 222 959,00 6
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Adaptive Media” 63.12 Interneta portālu darbība 683 944,00 63% 174 186,00 11
90 SIA firma “VAL.MET.A.” 46.77 Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība 661 468,00 7% 5 071,00 11
91 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NOREL IT” 62.01 Datorprogrammēšana 649 039,00 1% 51 052,00 15
92 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valmieras drāmas teātris” 90.04 Kultūras iestāžu darbība 644 744,00 -11% -90 735,00 108
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AGANDE ELEKTRO” 43.21 Elektroinstalācijas ierīkošana 637 412,00 -12% 60,00 7
94 SIA “VALMIERAS TV” 60.20 Televīzijas programmu izstrāde un apraide 633 848,00 30% 14 154,00 11
95 SIA “JK BUILDING” 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 626 170,00 164% 48 464,00 17
96 SIA “Latvijas mežu kompānija” 02.10 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības 625 832,00 207% 141 065,00 2
97 SIA II Projekts 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 620 055,00 533% 17 013,00 5
98 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIANDA” 46.73 Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība 618 608,00 59% 986,00 5
99 Valmieras rajona Kocēnu pagasta zemnieku saimniecība “BIRZĪTES” 49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 610 606,00 28% 93 992,00 11
100 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VEC” 42.22 Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība 604 808,00 11% 19 525,00 25

 


NOZARES TOP 100 | VALMIERA + REĢIONS


Nr. p.k. Nosaukums NACE Nozare Apgrozījums (EUR), 2018  Apgrozījuma izmaiņas 2018/2017 (%) Peļņa (EUR), 2018  Darbinieku skaits, 2018
1 Akciju sabiedrība “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 23.14 Ķīmiskā un tekstila rūpniecība 104 038 817,00 0% 5 415 207,00 1063
2 LAUKSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA “VAKS” 01.61 Augkopības papilddarbības 57 139 657,00 -8% 847 900,00 63
3 “Valmieras piens” , akciju sabiedrība 10.51 Piena pārstrāde un siera ražošana 35 091 643,00 6% 92 153,00 176
4 SIA “Dizozols” 02.20 Mežizstrāde 28 582 183,00 139% 2 072 879,00 40
5 Lauksaimniecības pakalpojumu piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “PIENA LOĢISTIKA” 46.33 Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība 19 725 961,00 16% 15 013,00 20
6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “WOLTEC” 42.22 Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība 19 661 341,00 -1% 821 078,00 343
7 SIA “AIMASA” 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 17 828 939,00 35% 1 668 022,00 100
8 SIA “VALPRO” 28.29 Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana 16 699 301,00 19% 1 291 343,00 349
9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Culimeta Baltics” 23.14 Stikla šķiedras ražošana 15 584 981,00 12% 2 860 435,00 75
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” 86.10 Slimnīcu darbība 15 515 556,00 16% 673 457,00 686
11 Klasmann-Deilmann Latvia SIA 08.92 Kūdras ieguve 9 148 347,00 26% 655 297,00 84
12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Plastik” 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 9 053 657,00 142% 142 373,00 74
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “T.N. ROZALINDE” 47.54 Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 8 958 760,00 14% 326 426,00 147
14 SIA “Klasmann-Deilmann Bioenergy” 02.20 Mežizstrāde 8 510 190,00 95% -542 176,00 22
15 SIA “Valmieras ūdens” 35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 7 878 320,00 16% 483 727,00 86
16 SIA “MŪSU AUTO VALMIERA” 45.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana 7 754 830,00 31% 40 838,00 27
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SILVIKO” 16.10 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 7 695 447,00 1% 463 849,00 76
18 SIA “ZAAO” 38.11 Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) 6 867 572,00 11% 103 646,00 152
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “4 PLUS” 16.10 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 6 503 937,00 17% 386 435,00 78
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SANART” 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 5 474 179,00 4% 225 753,00 64
21 SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” 11.05 Alus ražošana 5 372 787,00 17% 168 173,00 68
22 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “MĀRŠAVA” 46.33 Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība 4 877 438,00 -42% -256 229,00 12
23 SIA “SCO CENTRS” 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 4 814 350,00 -16% 143 560,00 88
24 SIA PG Wood 46.73 Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība 4 806 065,00 33% 240 192,00 3
25 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PADTEX INSULATION” 23.14 Stikla šķiedras ražošana 4 784 664,00 -14% 427 550,00 97
26 SIA “AK12” 45.20 Automobiļu apkope un remonts 4 610 255,00 4% 14 963,00 56
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” 47.30 Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās 4 454 094,00 3% 336 743,00 261
28 SIA “AUSTRIS AG” 47.11 Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku 4 287 805,00 5% 6 737,00 78
29 SIA “L.P. JANA” 02.20 Mežizstrāde 4 238 921,00 19% 554 913,00 29
30 SIA “TEHAUTO” 45.20 Automobiļu apkope un remonts 4 095 474,00 -5% 121 118,00 24
31 SIA “LEGRO LATVIA” 32.99 Citur neklasificēta ražošana 4 061 826,00 571% 769 646,00 15
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “R.K.C.F. RENESANSE” 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 3 925 077,00 153% 292 333,00 37
33 SIA “VALREK” 47.19 Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos 3 612 016,00 9% 16 170,00 65
34 Akciju sabiedrība “VALMIERAS ENERĢIJA” 35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 3 587 030,00 -18% 414 803,00 11
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OPUS-N” 01.49 Citu dzīvnieku audzēšana 3 584 100,00 -50% -997 818,00 22
36 SIA “VECPURMATUĻI” 46.73 Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība 3 283 681,00 54% 379 394,00 11
37 Akciju sabiedrība “Seda” 08.92 Kūdras ieguve 2 925 596,00 -38% 82 141,00 59
38 SIA “VĀRPAS N” 10.13 Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana 2 855 429,00 17% 95 333,00 44
39 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VRPB” 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 2 835 113,00 6% 737 218,00 23
40 “COSYBED” SIA 31.09 Citu mēbeļu ražošana 2 767 870,00 0% -185 250,00 90
41 SIA “METĀLA ALIANSE” 47.52 Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 2 753 726,00 3% 34 232,00 26
42 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” 68.32 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata 2 680 681,00 12% 242 756,00 129
43 SIA “GEMINI IT” 68.10 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana 2 673 719,00 108% 542 096,00 3
44 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sidlu Ceļi” 42.11 Ceļu un maģistrāļu būvniecība 2 611 260,00 41% 437 149,00 12
45 SIA “EKERS” 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 2 608 484,00 59% 25 350,00 50
46 SIA “BAZALTS” 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 2 568 752,00 77% 60 537,00 108
47 “LATVIJAS MEŽS” SIA 02.20 Mežizstrāde 2 550 599,00 37% 440 662,00 17
48 “CITUR” SIA 46.18 Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība 2 465 441,00 15% 217 658,00 6
49 SIA “AGROSERVISS VALMIERA” 47.19 Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos 2 462 578,00 0% 45 466,00 39
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SAPATA” 08.92 Kūdras ieguve 2 351 768,00 33% 675 922,00 40
51 SIA “RĪTS A.I.” 47.11 Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku 2 220 988,00 13% 72 013,00 29
52 SIA “NIGELLA” 47.73 Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 2 206 857,00 12% 321 750,00 21
53 SIA “VALMIERA-ANDREN” 22.23 Plastmasas būvelementu ražošana 2 182 798,00 35% 29 424,00 30
54 SIA “V.L.T.” 17.12 Papīra un kartona ražošana 2 128 099,00 3% 135 737,00 48
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valmieras Graudi” 01.11 Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana 2 102 010,00 29% -542 519,00 19
56 SIA “LAGRA” 46.41 Tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība 2 092 039,00 10% 118 045,00 28
57 SIA “KANTĪNE B” 56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi 2 004 175,00 7% 64 370,00 88
58 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CARLING” 43.39 Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas 1 934 699,00 38% 351 608,00 31
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIDZEMES VETERINĀRAIS SERVISS” 75.00 Veterinārie pakalpojumi 1 872 238,00 10% 120 604,00 21
60 “ZEMTURI ZS” SIA 01.50 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 1 856 133,00 5% 252 924,00 37
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valmiermuižas pils” 47.25 Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 1 826 701,00 13% 1 643,00 76
62 SIA “METĀRO” 25.62 Mehāniskā apstrāde 1 749 507,00 -17% 101 600,00 37
63 SIA “Jaunbāģi” 01.11 Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana 1 736 035,00 44% 451 108,00 13
64 SIA “ELKAS” 02.20 Mežizstrāde 1 714 194,00 61% 12 122,00 5
65 SIA “BALTTERA” 46.71 Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība 1 679 585,00 31% -30 733,00 11
66 “B-PEAT” SIA 08.92 Kūdras ieguve 1 673 385,00 76% 306 363,00 44
67 SIA “COWCARE” 47.99 Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem 1 654 967,00 32% 87 230,00 5
68 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SKS PROJEKTI” 47.76 Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 1 630 995,00 -9% 10 404,00 58
69 SIA “JUMIS EKO” 46.73 Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība 1 607 588,00 17% 709 664,00 7
70 SIA “VALTANKS” 25.29 Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana 1 600 749,00 -9% 1 330,00 17
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AJ STUDIJA” 47.19 Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos 1 554 616,00 10% 89 331,00 21
72 SIA “Wunder Latvia” 62.01 Datorprogrammēšana 1 504 492,00 56% 56 404,00 39
73 SIA “AKTĪVĀ TŪRISMA CENTRS “EŽI”” 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība 1 500 361,00 6% 1 433,00 13
74 Kocēnu novada Bērzaines pagasta zemnieka saimniecība “Zilūži” 01.50 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 1 454 737,00 -5% 6 780,00 33
75 SIA “GARANTS” 16.23 Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana 1 432 123,00 -9% 10 952,00 67
76 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma “VALDEKO” 47.30 Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās 1 400 150,00 -23% 10 697,00 23
77 SIA “Mile Auto” 45.20 Automobiļu apkope un remonts 1 392 102,00 23% -19 700,00 8
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NIKA” 47.11 Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku 1 355 534,00 5% -3 554,00 19
79 SIA “PILSĒTAS APTIEKA” 47.73 Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 1 325 329,00 9% 40 449,00 13
80 Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība “MAZPUTNIŅI” 01.50 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 1 284 868,00 46% 245 813,00 11
81 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CIEDRA PRO” 25.62 Mehāniskā apstrāde 1 263 667,00 2% 205 725,00 26
82 Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība “BRIEŽI” 01.50 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 1 194 265,00 7% 215 123,00 20
83 SIA “SALVIS” 47.11 Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku 1 186 458,00 4% 897,00 58
84 SIA “JAUNSARMAS” 49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 1 181 255,00 70% 14 657,00 7
85 SIA “SOLIDIS” 32.99 Citur neklasificēta ražošana 1 160 718,00 17% 148 470,00 24
86 SIA “SKĀRDA SERVISS” 46.73 Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība 1 156 710,00 21% 170,00 19
87 SUNDIN MEŽS SIA 02.10 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības 1 139 700,00 14% 281 300,00 4
88 SIA “TABESCO” 96.09 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi 1 077 029,00 107% 7 265,00 2
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ELKO G.C.” 46.69 Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība 1 063 539,00 -7% 10 513,00 14
90 SIA “VIDZEMES TELEVĪZIJA” 60.20 Televīzijas programmu izstrāde un apraide 1 059 297,00 8% 5 986,00 10
91 Valmieras rajona Burtnieku pagasta zemnieku saimniecība “KĻAVIŅAS” 01.50 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 1 057 692,00 18% 266 983,00 10
92 “LOGU ALIANSE” SIA 43.39 Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas 1 034 965,00 50% 123 562,00 5
93 Valmieras rajona Kocēnu pagasta zemnieku saimniecība “MAZDZĒRVĪTES” 01.50 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 1 022 253,00 -10% 60 857,00 17
94 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ECOMARK” 02.20 Mežizstrāde 1 007 457,00 111% 98 896,00 5
95 SIA “ZILVAS KOKS” 16.24 Koka taras ražošana 1 005 873,00 16% 6 098,00 20
96 SIA “RIPO AUTOCENTRS” 45.32 Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība 996 182,00 -3% 77 873,00 18
97 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MUNDURS” 49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 991 020,00 24% 44 224,00 14
98 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KURJERS” 53.20 Citas pasta un kurjeru darbības 987 797,00 #DIV/0! 71 808,00 1
99 “VARIS TOYS” SIA 46.90 Nespecializētā vairumtirdzniecība 940 641,00 27% 269 780,00 13
100 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS BŪVNIEKS” 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 938 816,00 205% 1 492,00 54

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *