AktualitātesAktualitātes-top

Uzņēmēji, Valmieras pilsētas pašvaldības un Valmieras Attīstības aģentūras pārstāvji tiešsaistes diskusijās pārrunā atbalsta iespējas krīzes pārvarēšanai.

Jūnija pirmajā nedēļā noslēdzās iknedēļas tiešsaistes diskusijas uzņēmējiem ar Valmieras pilsētas pašvaldības vadību un Valmieras Attīstības aģentūras pārstāvjiem. Deviņās dažādu nozaru tiešsaistes diskusijās uzņēmēji ne tikai saņēma jaunāko informāciju par atbalsta iespējām krīzes pārvarēšanai, bet arī sniedza savus komentārus un izteica viedokli par nepieciešamajiem uzlabojumiem pašvaldības un valsts atbalsta mehānismos.

Pirms diskusiju organizēšanas Valmieras pilsētas pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta darba grupā, piesaistot Valmieras Attīstības aģentūru, tika izstrādāts ekonomikas atveseļošanas darba plāns, kura īstenošana jau uzsākta. Vairāki risinājumi pozitīvi ietekmē arī apkārtējos novadus. Samazinātas prasības un paplašinātas iespējas ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem veidot terašu papildinājumus uzņēmumam pieguļošajās teritorijās un piemērotas nomas maksas atlaides dažādu nozaru uzņēmumiem. Izsludināta uzņēmumu stiprināšanas atbalsta programma. Atceltas āra tirdzniecības nodevas un āra tirdzniecībai Hanzas laukumā izvietoti Hanzas namiņi. 27. un 28. jūnijā tūrisma nozares atbalstam norisināsies Valmieras tūrisma inovāciju hakatons, lai veicinātu Latvijas un Igaunijas tūristu piesaisti pilsētai. Valmieras uzņēmējiem pastāvīgi tiek nodrošināta visa aktuālākā informācija par valsts un pašvaldības atbalstu, pieejamas konsultācijas.

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks stāsta: “Kad valstī pasludināja ārkārtējā situāciju, sapratām, ka šie apstākļi katru nozari ietekmē atšķirīgi. Bija jāizvērtē, kā atveseļot vietējo ekonomiku, kā varam atbalstīt vietējos uzņēmumus un vai atbalsta mehānismi, ko īstenojam un plānojam, ir biznesam piemēroti un noderīgi. Ikviena ideja tika pārrunāta ar uzņēmējiem diskusiju laikā; tika uzklausīti uzņēmēju priekšlikumi, lai pašvaldības īstenotie pasākumi būtu atbilstoši vietējā biznesa esošajai situācijai un vajadzībām. Uzklausījām un pārrunājām arī citus aktuālus jautājumus. Visus uzņēmēju sniegtos priekšlikumus iespēju robežās risinām vai jau esam atrisinājuši.”

Tiešsaistes diskusijās virkne uzņēmēju kā īpaši nozīmīgu izcēla aktīva un dinamiska pilsētas mārketinga nepieciešamību Latvijas un Igaunijas tūristu piesaistei, kā arī pakāpenisku  visu tūrisma pakalpojumu atjaunošanu Valmierā. Pašvaldība tika aicināta arī turpmāk aktīvi iesaistīties valsts mēroga lēmumu, kas saistīti ar dažādiem atbalsta mehānisiem, pieņemšanas procesos. Kopumā uzņēmēji atzinīgi novērtēja jau pieejamo un plānoto pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbībai krīzes pārvarēšanai. Biznesa pārstāvji izteica vēlmi turpināt sadarbību ar Valmieras pilsētas pašvaldību un Valmieras Attīstības aģentūru uzņēmējdarbības vides attīstībā.

Kopumā notika deviņas nozaru tiešsaistes diskusijas, kurās piedalījās vairāk nekā 50 uzņēmēji no ēdināšanas pakalpojumu, viesmīlības, nekustamo īpašumu, pārtikas ražošanas, veselības pakalpojumu, auto tirdzniecības, mazumtirdzniecības, IKT pakalpojumu, koksnes un metālapstrādes, kā arī citām apstrādes rūpniecības un pakalpojumu nozarēm. No pašvaldības puses katrā diskusijā piedalījās Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, izpilddirektore Evija Voitkāne, Attīstības pārvaldes vadītājs Gints Bērtiņš, priekšsēdētāja padomnieki uzņēmējdarbības jautājumos Juris Sleņģis un Aigars Vītols. Diskusijas vadīja Valmieras Attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja Ilze Eglāja.

Nākotnē plānots regulāri organizēt šādas tiešsaistes diskusijas, lai nozaru ietvaros runātu par aktualitātēm biznesā, pašvaldībā un izglītības sektorā. Līdz ar sociālās distancēšanās ierobežojumu mazināšanos Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Valmieras Attīstības aģentūru plāno atsākt tikšanās pasākumus uzņēmējiem “Pēcpusdiena ar mēru”.

Informāciju sagatavoja:

Māra Rudīte
Valmieras Attīstības aģentūra
Uzņēmējdarbības projektu vadītāja
E-pasts: mara.rudite@valmiera.lv
Mob.: +371 2645456

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.