ZIEDOJUMA KONTS

ZIEDOJUMA KONTS

Biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra”
Reģ. Nr. 40008054745
Luminor Bank AS RIKOLV2X
LV37RIKO0002930340339

Ziedojot lūdzam norādīt mērķi “Atbalsts Ukrainas bēgļiem”.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Sanitu Alainu no Valmieras Attīstības aģentūras, tālr. 26421413, e-pasts: sanita.alaine@valmierasnovads.lv.

PAR ATBALSTU UKRAINAS CILVĒKIEM

Valmieras Attīstības aģentūra ir atvērusi ziedojumu kontu, kurā aicinām uzņēmumus un iedzīvotājus ziedot naudu, lai bēgļi no Ukrainas varētu iegādāties lietas, kuras nav iespējams saņemt ziedojumu veidā, piemēram, medikamentus, apakšveļu un citas nepieciešamās lietas.

Par saziedotajiem līdzekļiem Valmieras Attīstības aģentūra iegādāsies dāvanu kartes, ko atbilstoši vajadzībām piešķirs patvēruma meklētājiem no Ukrainas, kuri jau ir ieradušies Valmieras novadā.

Valmieras novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 2, Valmierā 1. stāvā ir uzstādīts stends, kurā var ievietot ziedojumu skaidras naudas veidā atbalstam patvēruma meklētājiem no Ukrainas.

Palīdzības sniegšanu koordinē Valmieras novada pašvaldība, sadarbojoties ar Valmieras Attīstības aģentūru.

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar Sanitu Alainu no Valmieras Attīstības aģentūras, tālr. 26421413, e-pasts: sanita.alaine@valmierasnovads.lv.

Plašāka informācija, kā Valmieras novada pašvaldība organizē atbalsta sniegšanu patvēruma meklētājiem no Ukrainas, kā arī par iedzīvotāju iespējām līdzdarboties, publicēta šeit.

Pateicamies ikvienam par atbalstu!

 

JAUNUMI

Uzņēmēji tiek aicināti izteikt darba piedāvājumus Ukrainas iedzīvotājiem!

Svarīgi zināt!

Ukrainas civiliedzīvotājam, kuram ir Ukrainā izsniegts ceļošanas dokuments, ir tiesības uzsākt darba tiesiskās attiecības bez  ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanas. Darba līgums šādā gadījumā slēdzams ne ilgāk kā uz 30 dienām. Ne vēlāk kā 10 dienu laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas Ukrainas civiliedzīvotājam ir pienākums iesniegt pieteikumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanai.

Uzsākot darba tiesiskās attiecības, Ukrainas civiliedzīvotājam ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu 500 eiro apmērā.

Nosacījumi pabalsta saņemšanai:

  • NVA saņemts Ukrainas civiliedzīvotāja  iesniegums nodarbinātības uzsākšanas pabalsta saņemšanai;
  • Darba attiecības uzsāktas pēc 2022.gada 24.februāra;
  • Darba attiecības turpinās uz iesnieguma iesniegšanas dienu;
  • Uz iesnieguma iesniegšanas dienu Ukrainas civiliedzīvotājam  ir atvērts kredītiestādē vai Pasta norēķinu sistēmā konts Latvijā.
#StandWithUkraine

Jau saziedots

/Atskaite 14.02.2023./

Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji Ukrainas iedzīvotājiem, kuri pārceļas uz Valmieras novadu kara darbības rezultātā, uz 14.02.2023. snieguši atbalstu 13 567,00 EUR apmērā.

Sirsnīgs paldies ziedotājiem! 

Patreiz Valmieras novadā ir ieradušies vairāk kā 300 Ukrainas iedzīvotāju. Ziedojumi tiek izmantoti gadījumos, kad Valmieras novada pašvaldības Sociālo lietu pārvalde sniedz informāciju par nepieciešamo atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem

Uz 14.02.2023. izsniegtā ziedojumu summa 12 541,00 EUR:

1)par saziedoto summu iegādātas dāvanu kartes medicīnisko preču iegādei un dāvanu kartes pārtikas preču (tostarp bērnu pārtikas un specializētās pārtikas), higiēnas, saimniecības un citu preču iegādei.

 
Ukrainas iedzīvotāju vajadzības tiek apzinātas, tādēļ lielāks atbalsts no ziedojumiem tiks sniegts tuvākajā laikā.
 
#StandWithUkraine

IZLIETOTIE ZIEDOJUMI

FINANŠU LĪDZEKĻU IZLIETOJUMA SADALĪJUMS IZLIETOTĀ SUMMA (EUR)
MEDICĪNA 750,00
PĀRTIKA/HIGIĒNAS PRECES/SAIMNIECĪBAS PRECES 8350,00
ATBALSTS UKRAINAS BERNIEM 3441,00
KOPĀ: 12 541,00