The Makers – Future Creators

Projekta programma

Ziemeļvalstu Ministru padome (https://www.norden.lv/lv/)

Projekta numurs

NGSLV-566

Projekta budžets

Kopējais budžets, t.sk. no tā granta daļa: 10278,38 eiro, grants: 5355,11 eiro
VAA budžets, t.sk. no tā granta daļa: 2895,95 eiro, 85% no tā granta daļa

Ieviešanas periods

01.07.2019.-31.03.2020.

Projekta mērķis un uzdevumi

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt zināšanu nodošanu, pieredzes apmaiņu un iesaistīto partnerorganizāciju kapacitātēs veidošanu koprades darbnīcu darbā, lai veicinātu ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un inovācijas reģionos.

Izaicinājumi, ko projekts risina


Valmieras Attīstības aģentūra kā vadošais partneris realizējusi projektu “Makers – Future Creators”, kā ietvaros 2019. gadā notikuši divi pieredzes apmaiņas braucieni uz Zviedrijas un Norvēģijas koprades darbnīcām.

No 6. līdz 8. septembrim Valmieras Attīstības aģentūras pārstāvji devās vizītē uz Malmi, Zviedrijā, apmeklējot koprades darbnīcu “Malmö Makerspace”, tiekoties arī ar projekta partneriem no Norvēģijas. Trīs dienu garumā norisinājās vairākas diskusijas, radošās darbnīcas un tīklošanās pasākumi, mācoties pieredzi no zviedru kolēģiem. Otrs pieredzes apmaiņas brauciens notika no 15. līdz 17. novembrim, vairāk iepazīstot Stavangerā, Norvēģijā, esošo koprades darbnīcu “Creator Makerspace”.

Projektā gūtās atziņas ļāvušas un ļauj veiksmīgāk plānot un attīstīt Valmieras koprades darbnīcu, lai mērķtiecīgi pievienotos pasaules mēroga makers kustībai.

Projekta aktivitātes

 1. 2019. gada maijā parakstīts sadarbības līgums starp partneriem Valmierā, Malmē un Stavangerā.
 2. Projekta ietvaros notikušas vairākas tiešsaistes tikšanās, kas saistītas ar projekta aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu ieviešanu.
 3. 2019. gada 6. un 8. septembrī norisinājās pirmā pieredzes apmaiņas vizīte uz Malmes koprades darbnīcu, kurā tikās visi partneri, iepazīstoties ar zviedru līdzšinējo pieredzi. Vizītes laikā norisinājās vairākas diskusijas, semināri un praktiskas radošās darbnīcas.
 4. 2019. gada 15. un 17. novembrī norisinājās otrā pieredzes apmaiņas vizīte uz Stavangeras koprades darbnīcu, kurā partneri varēja mācīties no norvēģu kolēģu pieredzes. Vizītes laikā norisinājās vairākas diskusijas, semināri, praktiskas radošās darbnīcas, kā arī tika apmeklētas vairāks Stavangeras koprades darbnīcai radniecīgas organizācijas.
 5. Projekta ietvaros pirms Valmieras koprades darbnīcas atvēršanas 2020. gada 28. februārī notika vairākas tiešsaistes konsultācijas par noteiktiem jautājumiem, kas saistīti ar koprades darbnīcas izveidi un tās atklāšanu.
 6. Projekta noslēgumā partneri tiešsaistes sesijas veidā izstrādāja arī kopīgu ekonomiskās ilgtspējas modeļa ietvaru, sniedzot priekšlikumus, kas balstīti katra pieredzē, kas būtu galvenās iekļaujamās pozīcijas šāda modeļa izstrādē. Galvenās atziņas:
  • Piemērots ilgtspējas ekonomiskais modelis ir nepieciešams, lai nodrošinātu koprades darbnīcas uzturēšanas izmaksas, kas praksē var tikt īstenots apvienojot gan publiskā, gan privātā finansējuma avotus.
  • Koprades darbnīcas veiksmes atslēga ir cieši saistīta ar vadības komandu un tās kompetencēm, pieredzi. Tāpat brīvprātīgo iesaiste ir ļoti būtiska šajos procesos.
  • Nodrošināt digitālos un radošos rīkus, kā arī to iespējas lietotājiem – tas ir veids, kā viecināt koprdes darbnīcas atpazīstamību.
  • Papildus koprades darbnīcas pamatpakalpojumu nodrošināšnai ļoti būtiska ir arī citu pasākumu ieviešana, kas veicina kopienas attīstību un atpazīstamību, kā arī rada jaunas tīklošanās iespējas.
 7. Projekta noslēgumā tika veikts projekta novērtējums, kā arī plānotas nākotnes sadarbības iespējas un turpmākās kopīgi īstenojamās aktivitātes.

Projekta rezultāti

 1. Attīstīts jauns sadarbības tīkls starp 3 koprades darbnīcām Valmierā, Malmē un Stavangerā.
 2. Notikusi pieredzes, labākās prakses un zināšanu apmaiņa, veidojot koprades telpas reģionālām vietējām kopienām.
 3. Notikusi “meikeru” domāšanas un kustības veicināšana dažādām mērķgrupām – skolēniem, studentiem, jauniešiem, jaundibinātiem uzņēmumiem, esošiem uzņēmumiem, koprades darbnīcu darbiniekiem u.c.
 4. Projekta ietvaros stiprināta 3 koprades darbnīcu kapacitāte – vadība, personāls, brīvprātīgie un radošo darbnīcu veidotāji piedalījās vairākās kopīgās meistarklasēs par koprades darbnīcu pārvaldības labāko praksi, mārketinga jautājumiem, mērķa grupas piesaistes rīkiem, kā arī efektīviem radošo darbnīcu vadīšanas veidiem.

Valmieras Attīstības aģentūras loma projektā

Valmieras Attīstības aģentūra piedalās kā vadošais partneris

Saistītie raksti

Foto galerijas VAA mājaslapā:

Relīze, kas ietver informāciju par projektu:

Kontaktpersona

Ilze Eglāja, valdes priekšsēdētāja
+371 261 807 33ilze.eglaja@valmierasnovads.lv

Scroll to Top