Tehno prātnieks

Projekta programma

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001).
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.

Projekta numurs

09.6501/2.5.33.2/20/6

Ieviešanas periods

01.08.2020. – 31.12.2020.

Projekta budžets

Projekta budžets: 4600 EUR
no tā grants: 
VAA budžets:
no tā grants:

Projekta mērķis un uzdevumi

Veicināt jauniešos motivāciju izglītoties un sadarboties, iedvesmot viņus, lauzt atsevišķus stereotipus par konkrētām mācību un darba vides nozarēm, parādot jauniešiem, ka mācīšanās var notikt radoši un interesanti.

Izaicinājumi, ko projekts risina

Projekta aktivitātes palīdzēja PMP riska jauniešiem veidot un nostiprināt savu motivāciju mācīties, attīstīja prasmes darboties komandās, palīdzēja apzināties savas stiprās puses, meklēt nestandarta risinājumus un virzīties uz rezultātu. Projekta laikā caur jauniešu interesēm sniedzām ieguldījumu jauniešu pašapziņas, motivācijas un piederības sajūtas celšanā.

Projekta aktivitātes

Projekta aktivitātes pamatā tika veidots neformāls eksakto zinātņu (STEAM) konkurss, kura laikā jaunieši darbojās komandās, strādāja pie konkrēta uzdevumu kopuma. Pirms un pēc komandu darba jauniešiem tika plānoti vēl citi dažādi motivējoši, STEAM nozaru izpētē balstīti pasākumi. 

Projekta rezultāti

Projekta aktivitātēs piedalījās 75 dalībnieki no kuriem – 26 identificēti, kā PMP riska jaunieši no 6 Valmieras izglītības iestādēm. Aktivitātes norisinājās ārpus formālās mācību vides, neformālā gaisotnē un izmantojot neformālās izglītības metodes un pieejas, kā arī tās tika balstītas uz Valmieras Karjeras attīstības atbalsta stratēģiju.

Valmieras Attīstības aģentūras loma projektā

Valmieras Attīstības aģentūra, pēc izstrādātā projekta aktivitāšu plāna sadarbībā ar pakalpojumu sniedzējiem organizēja un realizēja 3 pasākumus, kā arī nodrošināja atbalstu komandu darbam, kurš norisinājās starpposmos no atklāšanas līdz noslēguma pasākumam. Veica visus plānošanas un organizatoriskos darbus, kā arī nodrošināja komunikāciju starp dalībnieku komandām un piesaistītām personām (pedagogi, mentori, darbnīcu vadītāji, žūrijas pārstāvji u.c.), projekta aktivitāšu publicitāti, izstrādāja vizuālos materiālus.

Kontaktpersona

Projekta kooridnatore:
Inna Purmale
Karjeras un izglītības projektu vadītāja
+ 371 29459332, inna.purmale@valmiera.lv

SAISTĪTIE RAKSTI

Scroll to Top