Uzņēmēj, praktikants var būt tavs nākamais darbinieks! Sadarbojies ar praktikantu un saņem finansiālu atbalstu!

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs. Finansējuma saņēmējs: Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) Sadarbības partneri: Profesionālās izglītības iestādes (PII) un […]

Uzņēmēj, praktikants var būt tavs nākamais darbinieks! Sadarbojies ar praktikantu un saņem finansiālu atbalstu! Read More »