Vidzemes plānošanas reģions uzsāks darbu pie viedo specializāciju atbalsta instrumentu pilnveides uzņēmējdarbības sektorā

Neskatoties uz to, ka uzņēmējiem jau šobrīd pastāv šķietami vērā ņemams atbalsta instrumentu klāsts, lai attīstītu savas idejas un ieceres, jāsecina, ka daļa atbalsta sistēmu un instrumentu vairs nav pieejami vai arī vairāku iepriekš piedāvāto fondu finansējums ir beidzies. Apstākļi rosina izvērtēt esošo situāciju un meklēt jaunus un inovatīvus risinājumus sistēmu un instrumentu pilnveidei. Ja […]

Vidzemes plānošanas reģions uzsāks darbu pie viedo specializāciju atbalsta instrumentu pilnveides uzņēmējdarbības sektorā Read More »