ES fondu atbalsts

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta saņemšana jaunu produktu ieviešanai ražošanā

Šīs ES fondu programmas mērķis ir veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, izstrādājot un ieviešot ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas, kā arī palielinot privātā sektora ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai. Atbalsts tiks piešķirts eksperimentālu tehnoloģiju izgatavošanai vai iegādei, kā arī uzstādīšanai un testēšanai reālā ražošanas vidē, veicot saimniecisko darbību no ceturtā […]

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta saņemšana jaunu produktu ieviešanai ražošanā Read More »

Izmaiņas starptautiskās konkurētspējas veicināšana (tūrisms) programmā

Projekts papildināts ar divām jaunām aktivitātēm, par kurām atbalstu var saņemt tikai komersanti, biedrības vai nodibinājumi: dalība tirdzniecības misijās, nosakot, ka tirdzniecības misijas mērķim ir jāatbilst Latvijas prioritārajiem tūrisma sektoriem (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms) darījumu tūrisma pasākumu organizēšana Latvijā: attiecināmās izmaksas – telpu nomas un tehniskā aprīkojuma izmaksas; ēdināšanas izmaksas; transporta pakalpojumu izmaksas

Izmaiņas starptautiskās konkurētspējas veicināšana (tūrisms) programmā Read More »

Scroll to Top