Drosmīgo ideju atbalsta programma

Projekta mērķis: Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt Latvijas un Igaunijas talantu uzņēmējdarbības garu, izmantojot izlgtspējīgu, uz rezultātu orientētu pārrobežu sadarbības pieeju. Projekta uzdevumi: Aktivizēt un motivēt Latvijas-Igaunijas reģiona uzņēmēju talantus, veicināt jaunu MVU biznesa komandu veidošanu; Stiprināt 24 biznesa komandas attīstībai un eksporta uzsākšanai, izmantojot pārrobežu sadarbības pieeju komandu un […]