Izmaiņas starptautiskās konkurētspējas veicināšana (tūrisms) programmā

Projekts papildināts ar divām jaunām aktivitātēm, par kurām atbalstu var saņemt tikai komersanti, biedrības vai nodibinājumi: dalība tirdzniecības misijās, nosakot, ka tirdzniecības misijas mērķim ir jāatbilst Latvijas prioritārajiem tūrisma sektoriem (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms) darījumu tūrisma pasākumu organizēšana Latvijā: attiecināmās izmaksas – telpu nomas un tehniskā aprīkojuma izmaksas; ēdināšanas izmaksas; transporta pakalpojumu izmaksas […]

Izmaiņas starptautiskās konkurētspējas veicināšana (tūrisms) programmā Read More »