Stiprāki kopā ceļā uz iekļaujošāku darba tirgu (STRONGER TOGETHER)

Projekta nosaukums

Stiprāki kopā ceļā uz iekļaujošāku darba tirgu (STRONGER TOGETHER)


Projekta numurs

CB0300234


Projekta programma

Projekts tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2021-2027. gadam ietvaros.


Projekta īstenošanas periods

01.05.2024. – 30.04.2027. (36 mēneši)


Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets ir 1 396 403,84 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 117 123,06 eiro apmērā.

Valmieras Attīstības aģentūras budžets ir 352 849,72 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 282 279,77 eiro apmērā.


Projekta partneri

 • Valmieras Attīstības aģentūra, Latvija – projekta vadošais partneris
 • Coompanion Östergötland ekonomikas asociācija (Coompanion Östergötland Ekonomisk Förening), Zviedrija
 • Latvijas Samariešu apvienība, Latvija

Projekta mērķis un uzdevumi

Projekta mērķis ir radīt iekļaujošāku darba tirgu, mudinot darba devējus ieviest pretdiskriminācijas politiku savās organizācijās un nodrošinot cilvēku ar intelektuāla rakstura traucējumiem vai citām īpašām vajadzībām nodarbinātību.


Izaicinājumi, ko projekts risina

 • Cilvēku ar intelektuāla rakstura traucējumiem vai citām ar īpašām vajadzībām zemais nodarbinātības līmenis;
 • Darba devēju zināšanu trūkums, stereotipi un bažas par cilvēku ar intelektuāla rakstura traucējumiem vai citām īpašām vajadzībām nodarbinātību;
 • Darba tirgus nelīdzsvarotība, proti, cilvēki ar intelektuāla rakstura traucējumiem vai citām īpašām vajadzībām ir gatavi un varoši iesaistīties darba tirgū, taču trūkst pieprasījuma no darba devēju puses;
 • Cilvēku ar intelektuāla rakstura traucējumiem vai citām īpašām vajadzībām nodarbinātības pakalpojumu trūkums.

Projekta aktivitātes un rezultāti

 • Tiks izstrādāts ceļvedis darba devējiem pretdiskriminācijas politikas piemērošanai organizācijā. Ceļvedis piedāvās arī praktiskas pretdiskriminācijas politikas dokumentu veidnes;
 • Tiks izstrādāta un īstenota apmācību programma darba devējiem, kas vēlas nodarbināt cilvēkus ar intelektuāla rakstura traucējumiem. Apmācībās piedalīsies vismaz 60 darba devēji no Latvijas un Zviedrijas;
 • Tiks izstrādāta un īstenota apmācību programma cilvēkiem ar intelektuāla rakstura traucējumiem, kuri vēlas iesaistīties darba tirgū. Apmācībās piedalīsies vismaz 60 cilvēki no Latvijas un Zviedrijas;
 • Projekta aktivitāšu rezultātā vismaz 40 Latvijas un Zviedrijas darba devēji piemēros pretdiskriminācijas politiku, nodrošinot cilvēku ar intelektuāla rakstura traucējumiem vai citām īpašām vajadzībām nodarbinātību;
 • Projekta rezultāti, tai skaitā izveidotais un pilotētais jaunais sociālais pakalpojums “Darbinieks kā pakalpojums” kļūs par iedvesmu un praktisku risinājumu citiem darba devējiem, darba devēju organizācijām un pašvaldībām Centrālbaltijas reģionā.

Kontaktpersona Valmieras Attīstības aģentūrā:

Karlīne Jākabsone, Projekta vadītāja | karline.jakabsone@valmierasnovads.lv | +371 27097013

Alise Vērse, Sociālās uzņēmējdarbības eksperte | alise.verse@valmierasnovads.lv | +371 28059584

Anete Todu, Projekta komunikācijas speciāliste | anete.todu@valmierasnovads.lv | +371 26394380

Scroll to Top