Business Environment and Industry Development

We connect entrepreneurs, business investors and local municipality to create the best solution for all involved parties.

Local Municipality Support

We are one of the key strategic partners of local municipality. Our main agenda is by implementing activities and projects to promote innovative and sustainable development of city Valmiera.

Business Investments and Cross Border Cooperation

Valmiera is the largest and most dynamically growing city of Vidzeme Region, and one of the most important economic centre of region. Our goal is to support and promote dynamic development of Valmiera. Business in Valmiera creates companies whose products are recognised globally. We believe that Valmiera is an excellent  investment centre.  

Human Resources Development and Education

Our aim is to strengthen full cycle education in Valmiera – starting from pre-schools until higher education and lifelong education institutions, so that Valmiera can provide the entrepreneurs with qualified, valuable workforce. We aim to support and implement life-long learning programs in different professional fields.  

 

Pašvaldības atbalsts

Atbalsts projektu izstrādē un projektu ieviešanā.  Pakalpojumu pieejamības veicināšana pilsētā –  jaunu uzņēmumu un darba vietu radīšanai.

Zināšanu un tehnoloģiju pārnese

Zināšanu un tehnoloģiju pārneses ieviešana, lai pilsētā, sadarbojoties izglītības iestādēm, pētniecības institūcijām un uzņēmumiem, tiktu realizēti izglītības P&A&I (pētniecība, attīstība, inovācija) pilotprojekti.

Izglītība un cilvēkresursi

Konkurētspējīgu vietējo un ārvalstu lektoru piesaiste. Izglītības iestāžu savstarpējās sadarbības un industriju sadarbības pasākumu organizēšana. Cilvēkresursu piesaistes un noturēšanas instrumentu izstāde un ieviešana.

Uzņēmējdarbības vide un rūpniecības attīstīšana

Uzņēmējdarbības vides attīstīšana un partnerības starp uzņēmumiem un pašvaldību aktivitāšu realizēšana. Uzņēmējdarbības forumu un semināru organizēšana, savstrpējās komunikācijas un sadarbības aktivitāšu ieviešana.