Projekta “Circular Economy makerspace” dalībnieki tiekas Lukenvaldē, Vācijā.

Valmieras Attīstības aģentūra un Valmieras koprades darbnīca DARE no 21. līdz 22. februārim viesojās Lukenvaldē, Vācijā, kur notika projekta “Circular Economy Makerspace” otrā partneru tikšanās, kurā dalībnieki pārskatīja līdz šim paveikto un plānoja nākamās projekta aktivitātes, lai veiksmīgāk un efektīvāk sasniegtu izvirzītos projekta mērķus. Tikšanās sniedza iespēju partneriem gūt ieskatu par aprites ekonomikas principu integrāciju koprades telpās, apmeklējot koprades darbnīcu Wildau/Gewerbehof.

Projekts piedāvā lielisku iespēju uzņēmējiem, mājražotājiem, pašnodarbinātajiem, māksliniekiem, radošajiem entuziastiem vai jebkuram citam interesentam, kuram rūp vides jautājumi produktu ražošanas procesā, iesaistīties apmācību ciklā, lai kopā mācītos pieņemt videi draudzīgākus lēmumus. Pirmās apmācības jau 29. februārī. (pieteikšanās: Šeit).

Projekts “Circular Economy makerspace” ir nozīmīgs solis ilgtspējīgākai un efektīvākai resursu izmantošanai. Projektu īsteno Valmieras Attīstības aģentūra un Valmieras koprades darbnīca DARE sadarbībā ar partneriem no Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Vācijas un Dānijas. Projekta mērķis ir ieviest aprites ekonomikas principus koprades telpās, lai samazinātu jaunu resursu ieguves nepieciešamību un mazinātu atkritumu radīšanu. Šāda pieeja ne tikai veicina ilgtspējīgu attīstību, bet arī pozitīvi ietekmē vides aizsardzību – tā ir kustība, kurā katrs var būt daļa no lielākām pārmaiņām, kas veicina ilgtspējīgu resursu izmantošanu un atkritumu samazināšanu.

Šīs aktivitātes tiek īstenotas projekta “Circular Economy makerspace” ietvaros. Vairāk informācijas par projektu šeit.

Scroll to Top