Pēcpusdiena ar mēru 25.10.2019 prezentācijas

 

Aivars Flemings
SIA “Valpro” valdes priekšsēdētājs
Prezentācija

 

 

Uģis Muskovs
SIA “Vidzemes slimnīca” valdes priekšsēdētājs
Prezentācija

 

 

Guna Poikāne
Ģimenes ārste

 

 

Sigita Alhimoviča
Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļas vadītāja
Prezentācija

 

 

Kalvis Latsons
Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs
Prezentācija