Vizīte Stavangeras koprades darbnīcā “Creator”

Projekts Makers - Future Creators, 15.-18. novembris 2019

Projektu “Makers Future – Creators” finansiāli atbalsta Ziemeļvalstu Ministru padome.

 

Šī publikācija ir tapusi ar Ziemeļvalstu Ministru padomes finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild projekta vadītāji un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes. 

Valmieras Attīstības aģentūra