Notikusi “Klimata pārmaiņu diena: radi tehnoloģijas pats!”

Izglītojoties par klimata pārmaiņām un iedvesmojoties atjaunīgās enerģijas tehnoloģiju radīšanai pašu spēkiem, Valmieras, Cēsu un Limbažu jaunieši šoruden piedalījās “Klimata pārmaiņu dienā: radi tehnoloģijas pats!”
Mācību ekskursijā piedalījās tehnoloģiju jautājumos ieinteresētie jaunieši un viņu pedagogi no Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas, Limbažu 3.vidusskolas, Valmieras sākumskolas, Valmieras Pārgaujas sākumskolas, Valmieras 2.vidusskolas, Valmieras Viestura vidusskolas, privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA un ar surdotulka atbalstu arī no Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra.

Lai smeltos iedvesmu un ticību, ka klimatam draudzīgas enerģijas ražošana ir iespējama arī pašu spēkiem un arī Latvijā un iespējama kā nākotnes profesionālās darbības sastāvdaļa, jaunieši apmeklēja permakultūras zemnieku saimniecības “Lejas Varicēni” un “Zadiņi” Smiltenes novadā, kā arī ieturēja pusdienas Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā.

Abas saimniecības starptautiska projekta ietvaros ir padziļināti pētījušas atjaunīgās enerģijas tehnoloģiju risinājumus, izstrādājot arī fiziskus enerģijas ražošanas prototipus. Tādēļ, apmeklējot saimniecību “Lejas Varicēni”, jaunieši ne tikai iepazinās ar permakultūras saimniecības darbības principiem, saimniecībā būvētajiem hobitu namiņiem un raķeškrāsniņām kā efektīvām vietējās apkures sistēmām ēkas, bet arī pētīja un uzzināja par iespējām pašiem izgatavot un uzstādīt saules baterijas un kolektorus, kā arī par to pielietošanas piemēriem lauku saimniecībā un iegūtās enerģijas apjomiem.

Saimniecībā “Zadiņi”, tiekoties ar ilgtspējas ekspertu Elgaru Felci, jaunieši pārrunāja un uzzināja par klimata pārmaiņām, katra indivīda atbildību, nepieciešamību domāt un rīkoties klimatam draudzīgā veidā. Jaunieši noskaidroja, kas ir “pedāļenerģija”, kādas ir tās izmantošanas iespējas un enerģijas jauda. Jauniešiem bija iespēja iepazīties arī ar saimniecībā tapušajiem ērmriteņiem, novērtējot dažādu velosipēdu elementu aprites un “otrās dzīves” iespējas.

Ekoskolu kustībā aktīvā Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola ir zema enerģijas patēriņa ēka. Skolā tiek īstenoti dažādi pasākumi ēkas un tās apsaimniekošanas ietekmes uz klimatu mazināšanai. Mācību ekskursijas dalībniekiem, piedaloties skolā ierastajā klimatam draudzīgajā pusdienošanā, bija iespējams uzzināt par skolas klimatam draudzīgajām iniciatīvām, kā arī dibināt Ekoskolu neformālu sadraudzību. Starp mācību ekskursijas dalībniekiem bija pārstāvji no piecām Valmieras un Limbažu Ekoskolām – Valmieras sākumskolas, Valmieras 2.vidusskolas, Valmieras Viestura vidusskolas, privātās pamatskolas “ZAĻĀ SKOLA” un Limbažu 3.vidusskolas.

Ekskursijā gūtie iespaidi un zināšanas kalpos jauniešu nākotnes profesionālo prasmju un ilgtspējas domāšanas stiprināšanai, redzesloka un iespēju paplašināšanai. Mācību ekskursija tika organizēta projekta “Ilgtspējas prasmes nākotnes profesionāļiem” ietvaros. Projektu ievieš biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra” sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību, piesaistot dažādus nozares ekspertus pasākumu organizēšanā. Projekta kopējās izmaksas ir 11 039 EUR. 9 935 EUR no tām ir Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējums.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
Līga Bieziņa
Valmieras pilsētas pašvaldības
Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā
Tālr.: 64210682; 26495997

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top