PAR PROGRAMMU

Programmas konkursu organizē Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Valmieras Attīstības aģentūra”. Programmas ietvaros uzņēmējiem ir iespēja saņemt finansējmu, lai īstenotu aktivitātes un ieviestu risinājumus, kas ļaus stiprināt uzņēmuma konkurētspēju un nodrošināt ilgtspējīgu tā darbību.

Atbalsta programmas mērķis ir mazināt Covid-19 krīzes izraisīto negatīvo ietekmi uz MVU, veicināt nodarbinātību, kā arī atveseļot un spēcināt vietējo ekonomiku. Programma paredz atbalstīt aktivitātes un risinājumus, kas skar uzņēmuma produktu grozu, dažādus uzņēmuma iekšējos un ārējos procesus un darba metodes, mārketingu, tai skaitā izplatīšanas kanālus, tīklus un tirgus, dažādu jaunievedumu ieviešanu uzņēmumā, kā arī dažādus risinājumus, kas saistīti gan ar attālināto darbu un pakalpojumu sniegšanu, gan mobilajiem un tiešsaistes risinājumiem, digitalizāciju un citus.

Konkursa kopējais finansējums ir 30 000 eiro. Viena projekta minimālais atbalsta apjoms konkursā netiek noteikts, bet maksimālais atbalsta apjoms ir 2000 eiro. Atbalsta intensitāte ir 100%, un to piešķir de minimis ietvaros.

Par MVU stiprināšanas atbalsta programmu 9. jūnijā plkst. 14.00 tiks organizēts tiešsaistes informatīvais seminārs, kurā varēs saņemt informāciju, kā pieteikties konkursam, un iegūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Semināra norisei varēs sekot līdzi tiešraidē Valmieras Attīstības aģentūras un Valmieras pilsētas pašvaldības Facebook lapās - @VAA.Valmiera un @valmiera.

 

 

Programmas dokumentācija

  • Programmas nolikums: ŠEIT
  • Pieteikuma veidlapa: ŠEIT
  • Līguma projekts: ŠEIT
  • Atskaite par piešķirtā finansējuma izlietojumu: ŠEIT
  • Info seminārā prezentācija: ŠEIT
  • Jautājumi un atbildes: ŠEIT

PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Aicinām uzņēmējus pieteikt projektus atbalsta programmai, iesniedzot konkursa nolikuma prasībām atbilstoši noformētus pieteikumus Valmieras Attīstības aģentūrai elektroniski līdz 2020. gada 30. jūnija plkst. 23.59, nosūtot uz e-pasta adresi agentura@valmiera.lv ar norādi “Pieteikums MVU stiprināšanas atbalsta programmā”. 

Pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Tomēr, ja dokumentus nav iespējams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu *.pdf vai *.doc formātos var sūtīt uz norādīto e-pastu neparakstītu; šajā gadījumā, ja iesniegtais un neparakstītais pieteikums tiks atbalstīts un projektam tiks piešķirts finansējums, līguma slēgšanas procesā pieteicēja norādītās personas paraksttiesības tiks pārbaudītas un līgums būs jāparaksta paraksttiesīgajai personai. Pretendents var atsaukt savu iesniegto konkursa pieteikumu, precizēt to vai iesniegt jaunu pieteikumu līdz izsludinātā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Konkursa atlasē viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.

Jautājumos, kas saistīti ar projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu, aicinām sazināties, rakstot uz e-pastu agentura@valmiera.lv, vai zvanot 26180733 | darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 | iespējams vienoties arī par neklātienes Skype konsultāciju.