Kopā darīt – kopā radīt

Projekta programma

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursam NVO un pašvaldībām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”.

Projekta numurs

2020.LV/ĢDP/27

Projekta budžets

Projekta budžets: 8 916,18 EUR
no tā grants: 6 684,83 EUR
VAA budžets: 2 231,35 EUR
no tā grants: –

Ieviešanas periods

01.07.2020. – 31.10.2020.

Projekta partneri

Valmieras pilsētas pašvaldība

Projekta mērķis un uzdevumi

Projekta vispārīgais mērķis ir stiprināt ģimeniskās vērtības, veicinot kvalitatīvu bērnu un vecāku kopā pavadīto laiku, attīstot radošumu, iepazīstot modernās tehnoloģijas un veicinot ilgtspējīgu dzīvesveidu.  

Projekta konkrētie mērķi ir:

  1. Attīstīt bērnos un vecākos radošumu un iedvesmot vairāk laika pavadīt kopā;
  2. Veidot sabiedrībā pozitīvu attieksmi par dažādām ģimenēm;
  3. Iesaistīt ģimenes ar bērniem koprades kustības attīstībā Valmierā un apkārtnē;
  4. Attīstīt ilgtspējīga dzīvesveida idejas ģimenēs.

Viens no priekšnosacījumiem stipru ģimeņu izveidei un pastāvēšanai ir kvalitatīvi kopā pavadīts laiks vecākiem ar bērniem. Projekta ietvaros tiks organizētas 8 radošās darbnīcas un viens interaktīvs konkurss vecākiem ar bērniem par ilgtspējīga dzīvesveida jautājumiem, lai veicinātu ģimeņu saliedētību, kā arī veidotu izpratni par ilgtspējīga dzīvesveida kustību, kas tik ļoti aktuāls jauno ES prioritāšu kontekstā, kā arī ir viena no Latvijas un Valmieras attīstības stratēģijas prioritātēm. Projektā aktīvi uzrunāsim daudzbērnu ģimenes un sociālajiem riskiem pakļautās ģimenes, lai dotu iespēju un motivētu iesaistīties tās ģimenes, kurām ir ierobežotākas iespējas līdzīga veida aktivitātēs piedalīties ikdienā.

Izaicinājumi, ko projekts risina

Projekts risina problēmu, ka ir ģimenēm ar bērniem pieejamu pasākumu trūkums, kur vecāki var radoši darboties kopā ar bērniem, turklāt, darīt to bez finansiāla ieguldījuma. Projekts veicina ģimeņu saliedēšanos un ģimenes vērtību stiprināšanu. Projekta ietvaros īstenotās darbnīcas veicina ģimeņu izpratni par ilgtspējīgu dzīvesveidu un otrreizējo pārstrādi. Darbnīcās iegūtās zināšanas, ļaus radoši pieiet ekoloģijas problēmu risināšanai ilgtermiņā.

Projekta aktivitātes

  1. Organizētas 8 radošās darbnīcas ģimenēm ar bērniem: Lampu darbnīca, Rotaļlietu darbnīca, Auduma maisiņu gatavošanas darbnīca (2), Rotaļlietu piekariņu darbnīca (2), Stikla pudeļu dizaina darbnīca (2)
  2. Organizēts interaktīvs konkurss ģimenēm “Ģimenes rada” ar otreizējās pārstrādes tematiku.
  3. Papildus darbnīcām projekta ietvaros Valmieras Koprades darbnīcas DARE telpas pielāgotas, lai tajās varētu darboties ģimenes ar bērniem – izveidot un aprīkots bērnu stūrītis.

Projekta rezultāti

Radošajās darbīnās piedalījās 45 vecāki un 54 bērni, interaktīvajā konkursā piedalījās 28 ģimenes. Valmieras koprades darbnīcas telpās labiekārtots bērnu stūrītis. Projekta ietvaros izveidots Dare promo video un konkursa atpazīstamības video:

  1. Promo video sasniedza: 8900 cilvēku. Iesaiste – 14827 cilv. Video atskaņošanas reizes – 36 247.
  2. Konkursa video: sasniedza 8197 cilvēku. Video atskaņošanas reizes – 12 286. Youtube video noskatījušies 257 skatītāji.

Valmieras Attīstības aģentūras loma projektā

Projekta organizēšana, administrēšana un realizēšana, līdzfinansējuma sniegšana.

Kontaktpersona

Ilze Eglāja, valdes priekšsēdētāja
+371 261 807 33ilze.eglaja@valmierasnovads.lv

Scroll to Top