Jaunieši no Valmieras, Valgas un Vantas izveidojuši starptautiskus mācību uzņēmumus

Pagājušā gada vasarā jaunieši no Valmieras Tehnikuma, Valgas apriņķa profesionālās izglītības centra (Igaunija) un Mercuria Biznesa koledžas (Somija) uzsāka dalību projektā “Teaming Up”, lai aipgūtu prasmes, kas nepieciešamas starptautisku un eksportspējīgu uzņēmumudibināšanai un vadīšanai. Lai gan pašreizējā situācija ierobežojusi jauniešu ceļošanu vienam pie otra, projektā redzami jau pirmie rezultāti un kopīgi tiek attīstītas aizraujošas biznesa idejas.

Starptautiskas treniņnometnes tiešsaistē

Šis gads jauniešiem paredzēts biznesa ideju realizēšanai, produktu prototipu izstrādei un mārketinga aktivitāšu pānošanai. No 17. līdz 18. februārim norisinājās projekta pirmā virtuālā treniņnometne “Uzņēmējdarbības un finanšu plānošana”. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju visās iesaistītajās valstīs, pirmā projekta treniņnometne norisinājās tiešsaistē.
Treniņnometnes laikā jaunieši aktīvi strādāja pie savas komandas biznesa idejas attīstīšanas, izmantojot iegūtās zināšanas no vieslektoriem un mentoriem. Vieslektoru lekcijas bija iespējams skatīties tiešsaistē ikvienam interesentam platformās YouTube un projekta Facebook lapā. Lekciju tēmas variēja no Biznesa modeļa kanvas izstrādes līdz efektīvai finanšu plānošanai, pēc lekcijām organizējot arī praktiskās aktivitātes zināšanu pielietošanai.

Mentori un vieslektori iedvesmo jauniešus

Abu dienu rīta cēliens tika veltīts mentoru un vieslektoru stāstiem, lai otrajā dienas pusē strādātu praktiski savāskomandās. Šo divu dienu laikā darbs bija intensīvs un rezultējās ar komandu lielāku pārliecību un skaidrāku vīziju par to, kā savu produktu attīstīt turpmāk. Vērtīgus padomus jaunieši guva otrās dienas “ātrajā randiņā” ar mentoriem (Mentors speed dating), kad katrai komanda bija 5 minūtes, lai iepazītos ar mentoru un noskaidrotu atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem. Par pozitīvo atmosfēru parūpējās un pasākumu moderēja Somijas uzņēmējs Viljami Metsäkylä, kurš ir savas nozares profesionālis ar lielu enerģijas lādiņu!

Jaunieši izstrādā dažādas biznesa idejas

Biznesa idejas, pie kurām jaunieši strādā, ir ļoti dažādas – no inovatīviem pārtikas produktiem un apģērbu dizainiem līdz personalizētiem aksesuāriem, interjera priekšmetiem un ekoloģiskiem risinājumiem, lai veicinātu aprites ekonomiku. Jāpiemin, ka projekts dod nozīmīgu pievienoto vērtību gan angļu valodas prasmju attīstīšanā, gan pieredzi strādājot starptautiskā vidē, jo katrā komandā iesaistīti jaunieši no vismaz divām no trim partneru valstīm – Latvijas, Somijas un Igaunijas.

Projekta laikā paredzētas 4 treniņnometnes. Šī gada vasarā Valmieras Tehnikums plāno nākamo treniņnometni par produktu prototipu izstrādi, kad pie sevis uzņems jauniešus no Igaunijas un Somijas. Līdz tam jaunieši turpina sazināties tiešsaistē, lai attīstītu savu biznesa ideju, kā arī regulāri konsultētos ar projektā piesaistītajiem 11 mentoriem. Ceram, ka epidemioloģiskā situācija uzlabosies, lai varam iepazīties ar visiem dalībniekiem klātienē, kas nenoliedzami sniegtu vēl lielāku enerģiju, prieku un motivāciju strādāt pie savām biznesa idejām turpmāk.

Pasākuma norisi, vielsektoru un mentoru lekcijas joprojām iespējams noskatīties projekta “Teaming UP” Facebook lapā, kā arī projekta Youtube kanālā.

“Teaming UP” projekta mērķis ir vairot jauniešu potenciālu, atbalstīt starptautisku jaunatnes biznesa komandu veidošanos un vairot jauniešu pārliecību un prasmes uzņēmējdarbībā. Teaming UP veicina pārrobežu pieeju jauniešu domāšanā, kas šobrīd un nākotnē padarīs Centrālā Baltijas jūras reģionu uzņēmējspējīgāku un radīs tajā eksportspējīgus produktus un jaunuzņēmumus.
Projekta īstenošanas laiks ir no 2020. gada jūnijam līdz 2022. gada maijam. Projekts tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *