PAR HANZAS TIRGU

Valmieras Hanzas tirgus izveides mērķis ir pilnveidot tirgus tradīcijas, sekmējot ekonomisko aktivitāti reģionā, atbalstīt Valmieras un apkārtnes mājražotājus, amatniekus un vietējos ražotājus, paplašinot iespējas tirgot savu produkciju Valmieras pilsētā, kā arī valmieriešiem un Valmieras viesiem dažādojot izziņas, atpūtas un iepirkšanās piedāvājumu. Valmieras Hanzas tirgū ražojumus un izstrādājumus piedāvā Valmieras, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Mazsalacas, Rūjienas, Strenču novadu mājražotāji, amatnieki vai vietējie ražotāji.

“Mikro un mazie uzņēmumi, kas ir arī mājražotāji un amatnieki, labklājību sev un savām ģimenēm nodrošina paši, radot preces ar pievienoto vērtību nodrošina nodokļu ieņēmumus, sniedz devumu kopējai ekonomikas izaugsmei. Ārkārtējās situācijas laikā vairums mājražotāju bija spiesti pārtraukt tiešo pārdošanu dažādos tirdziņos. Ceram, ka Valmieras pilsētas pašvaldības iniciatīva, izveidojot Valmieras Hanzas tirgu, ļaus atgriezties ekonomiskajā apritē. Tā būs iespēja valmieriešiem un Valmieras viesiem atbalstīt vietējos ražotājus,” motivāciju veidot tirgu pamato Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Lai rosinātu valmieriešus atpūsties epidemioloģiskai situācijai atbilstošā un drošā veidā un nepieļautu Covid-19 izplatību, tiek atcelts sestdien, 7.novembrī, laukumā pie Hanzas sienas plānotais tematiskais Mārtiņdienas gadatirgus. Lēmums pieņemts, atsaucoties 2. novembrī Valmieras pilsētas pašvaldībā saņemtajam Vides un reģionālās attīstības ministrijas aicinājumam izvairīties no publisku pasākumu rīkošanas valstī sasniegtā augsta riska Covid-19 infekcijas izplatības līmeņa dēļ.

Atbalstot mājražotājus, zemniekus, amatniekus, kā arī citus vietējo produktu un preču ražotājus,  pilsētas centrā, Hanzas laukumā, divas reizes mēnesī notiek tematiskie tirdziņi. Tirdzniecība notiek astoņos Hanzas namiņos, un papildus 50 tirdzniecības vietās tirgotāju teltīs.

Tirgus notiks 21. novembrī, kā arī 5. un 12. decembrī.

Tirdzniecības laiks šajās sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00

Interesentiem jautājumu gadījumā rakstīt uz e-pastu iveta.bluma@valmiera.lv vai zvanīt 26514633

PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN DOKUMENTĀCIJA

Tirgus nolikums pieejams šeit: HANZAS _laukums_nolikums

Jautājumu gadījumā rakstīt e-pastu iveta.bluma@valmiera.lv vai zvanīt 26514633.