Valdes priekšsēdētāja
Sanda Serafinoviča
Valdes locekle
Elīna Leimane
Uzņēmējdarbības virziena vadītāja
Anete Bērziņa
Projektu vadītāja
Sanita Alaine
Projektu vadītāja asistente