Digitalizācijas atbalsts

LDA kontaktpunkts VIDZEMĒ

Valmieras Attīstības aģentūra – Eiropas Digitālās inovācijas centra kontaktpunkts Vidzemes reģionā.

Vairojam izpratni par digitalizāciju, palīdzam novērtēt digitālo briedumu, atbalstām digitālo transformāciju un jaunu digitālu risinājumu izstrādi.

Informācija par reģionālo kontaktpunktu Vidzemē ​

Valmieras Attīstības aģentūra un Vidzemes Augstskola kā Latvijas Digitālā akseleratora partner organizācijas 2022. gada rudenī ir izveidojusi Eiropas Digitālās inovācijas centra (EDIC) kontaktpunktu Vidzemes reģionā.

EDIC Vidzemes kontaktpunkts izvietots Valmieras Attīstības aģentūras telpās Purva ielā 12A, Valmierā.

EDIC ir daļa no Eiropas Savienības programmas “Digitālās Eiropas programma”, ar tās palīdzību plānots veicināt Eiropas valstu digitālu transformāciju, t.i. digitalizācijas atbalsts, digitālo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos, publiskās pārvaldes iestādēs, kā arī uzlabojot dalībvalstu iedzīvotāju padziļinātas digitālās prasmes.

Projekta apraksts.

Sazinies ar mums

Juris Čeičs

Digitalizācijas virziena vadītājs

juris.ceics@valmierasnovads.lv

+371 29393403

Ilze Ulmane

Digitalizācijas projektu vadītāja

ilze.ulmane@valmierasnovads.lv

+371 28309047

Mēs piedāvājam

Testēšana, ekspertīze, tehnoloģiskās konsultācijas

Veicam organizācijas digitalizācijas stāvokļa auditu. Veidojam digitālās transformācijas stratēģijas (sākotnējā validācija, digitalizācijas ceļa kartes izstrāde, kā arī digitālu produktu, pakalpojumu izstrādes un procesu digitalizācijas projektu sagatavošana). Izstrādājam jaunus digitalizācijas projektus, sniedzam tehnoloģiskas konsultācijas, veicam prototipēšanu un testēšanu, nodrošinot pārbaudi, eksperimentus ar digitālajām tehnoloģijām un piekļuvi testēšanas un eksperimentēšanas aprīkojumam un programmatūrai.

Prasmju pilnveidošana un kompetenču celšana, apmācības

Īstenojam apmācības un prasmju pilnveidošanas nodarbības. Organizējam gan intensīvus digitālo prasmju kursus augsti kvalificētiem uzņēmumu darbiniekiem (MI, HPC, kiberdrošības u.c. jomās), gan digitālās transformācijas kursi uzņēmumu vadībai. Tāpat nodrošinām digitālo inovāciju ievadkursus un prakses vietas digitalizācijas veicināšanai un ekosistēmas stiprināšanai.

Finansējuma piesaiste

Piesaistām finansējumu no finanšu iestādēm, investoriem un Eiropas Savienības fondiem. Nodrošinām finansējuma piesaistes stratēģijas konsultācijas, projektu sagatavošanu un uzraudzību.

Inovāciju ekosistēma, tīklošanās, sadarbības projekti un partnerības

Veicinām inovāciju ekosistēmas attīstību un tīklošanās pasākumu norisi. Organizējam aktivitātes likumdošanas izmaiņu veicināšanai, vietējos un starptautiskos “roadshow”, tematiskus digitālās transformācijas un inovācijas pasākumus un nodrošinam starptautisku sadarbību.

Valmieras Attīstības aģentūras Eiropas Digitālās Inovācijas Centrs ir atbalsta punkts uzņēmumiem, kuri vēlas attīstīt jaunus digitālus produktus vai pakalpojumus.

Mēs testējam digitālo briedumu, lai kopīgi identificētu konkrētas jomas, kur uzņēmumiem nepieciešama digitāla attīstība. Pamatojoties uz šiem rezultātiem, izstrādājam pielāgotu rīcības plānu, kas ietver nepieciešamos ekspertus un finansējumu. Mūsu mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem veiksmīgi sasniegt digitālās transformācijas mērķus, sniedzot visaptverošu atbalstu un risinājumus, kas atbilst viņu specifiskajām vajadzībām. Šis process palīdz uzņēmumiem ne tikai novērst trūkumus, bet arī īstenot digitālo izaugsmi, lai celtu savu un reģiona labklājību.

 – Juris Čeičs, Valmieras Attīstības aģentūras digitalizācijas virziena vadītājs

“Valmieras Attīstības aģentūra pastāvīgi veido kvalitatīvu uzņēmējdarbības atbalsta vidi. Līdz šim sekmīgi sadarbojamies ar Valmieras novada uzņēmējiem, izglītības iestādēm un pašvaldību. 2022. gada rudenī, kļūstot par Eiropas Digitālās inovācijas centra reģionālo kontaktpunktu, aģentūra ir ievērojami paplašinājusi savu darbības teritoriju un turpmāk darbosies visā Vidzemē, lai nodrošinātu Vidzemes uzņēmējiem un organizācijām nepieciešamo atbalstu digitalizācijai, īpaši veicinot jaunu produktu un pakalpojumu attīstību. 

 – Līga Vecā, Valmieras Attīstības aģentūras valdes locekle

Ziņas:

SHARE IT 2023

8. decembrī norisinājās konference Share IT, kuras mērķauditorija bija IKT un nozares speciālisti, uzņēmēji –…

Uzzināt vairāk

Noderīgi:

Partneri

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta “Latvijas Digitālais akselerators” DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.
Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.

Scroll to Top