Valmieras novadam izcils panākums starptautiskajā Financial Times reitingā

17. februārī laikraksta “Financial Times” izdevums “fDi Intelligence” paziņoja 2022./2023. gada starptautiskā Eiropas nākotnes pilsētu un reģionu reitinga rezultātus. Valmieras novads Eiropas mikropilsētu kategorijā ieguvis augstāko rezultātu – pirmo vietu. Valmieras novadam izcilo rezultātu izdevies uzrādīt, pateicoties izstrādātajai industriālo teritoriju attīstības un ārvalstu investīciju piesaistes stratēģijai un tajā iekļautajai aprites […]

Izstrādāta karjeras attīstības atbalsta un talantu piesaistes stratēģija Eiropas nākamās paaudzes mazajās pilsētās: Ventspils un Valmieras pieredze

Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību un Ventspils valstspilsētas pašvaldību izstrādājusi karjeras attīstības atbalsta un talantu piesaistes stratēģiju Eiropas mazajām pilsētām. Darbs ar talantiem – gan jauno talantu virzīšana pa karjeras un mūsdienīgu prasmju ceļu, gan to piesaistīšana un noturēšana – ir un būs viens no centrālajiem jautājumiem […]

Valmieras Attīstības aģentūra aicina reģistrēties vebināram “Nākamās paaudzes karjeras attīstības atbalsts: Valmieras pieredze”

Labdien! Valmieras Attīstības aģentūra aicina reģistrēties vebināram “Nākamās paaudzes karjeras attīstības atbalsts: Valmieras pieredze” pašvaldību pārstāvjus, kuri ikdienā strādā ar karjeras jautājumiem, izglītības iestāžu direktorus, pedagogus un citus interesentus. Vebinārā saturs: Stratēģiskie mērķi, virzieni un rezultāti Partneri un nepieciešamais finansējums Labās prakses piemēri un inovācijas Lektore: Ilze Eglāja, Valmieras Attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja. Semināra […]

Valmieras novadā īstenoti seši “ZĪLE 2021” inovāciju projekti

2021. gadā jau ceturto reizi tika realizēta inovāciju atbalsta programma “ZĪLE”. Šogad inovāciju projektus realizēja seši komersanti, kas atbalstā kopumā saņēmuši 36948,56 eiro. Inovāciju atbalsta programmas “ZĪLE” mērķis ir veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus un veicināt jaunu tehnoloģisku uzņēmumu veidošanos Valmieras novadā. Aicinām iepazīties ar sešiem […]

Latvijā un Baltijā unikāla projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” noslēguma konferencē Ventspils un Valmiera dalījās pieredzē par ieviestajām inovācijām pilsētu attīstībā

Piesaistot 5 miljonus Eiropas Reģionālā fonda finansējuma, 3 gadu garumā Valmierā un Ventspilī ir bijusi iespēja īstenot dažādas pilsētu attīstībai būtiskas inovācijas jaunu darba vietu radīšanai, izglītības piedāvājuma pilnveidei, talantu un investīciju piesaistei! 13.oktobrī notika projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” noslēguma konference, kurā Valmieras un Ventspils pārstāvji dalījās pieredzē […]

Eiropas nākamās paaudzes mikro pilsētas Ventspils un Valmiera dalīsies pieredzē, gūtajās atziņās un secinājumos par ieviestajām inovācijām pilsētu attīstībā

Šā gada 13. oktobrī tiešsaistē notiks Latvijā un Baltijā unikāla projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” noslēguma konference, kas pulcēs Latvijas pašvaldību pārstāvjus, izglītības jomas ekspertus, darba devēju un biznesa attīstības organizāciju pārstāvjus, kā arī ministriju un valsts aģentūru speciālistus. Divas Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas Ventspils un Valmiera dalīsies […]

Diskutē par radošās kopienas attīstību Valmieras novadā

Vai Valmierā nepieciešams attīstīt radošo kopienu? Kā veicināt sadarbību starp novada radošajiem cilvēkiem? Vai Valmieras koprades darbnīca DARE var atbalstīt šīs iniciatīvas un kļūt par meikeru centrālo punktu? Šie un daudz citi jautājumi tika apspriesti caur sarunām un diskusijām “DARE ideju tirdziņā”. 21. jūlija vakarā Valmieras koprades darbnīca DARE ielūdza […]

Valmieras Attīstības aģentūra sniedz uzņēmējiem atbalstu attīstībai Valmieras novadā.

  Valmieras Attīstības aģentūra ir biedrība, kas strādā ar uzņēmējiem un sniedz dažādu atbalstu, lai uzņēmēji varētu attīstīties Valmieras novadā. Valmieras Attīstības aģentūra savu darbību iedala sešos virzienos: – Uzņēmējdarbības atbalsts – Investīciju piesaiste – Koprades attīstīšana – Karjeras attīstības atbalsts – Digitalizācijas, inovāciju un viedas pilsētas attīstības atbalsts – […]

Projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” 2. žurnāls: Jaunākā informācija par projekta gaitu Ventspilī un Valmierā

Iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” (UIA) eksperts Fabio Sgaralji (Fabio Sgaragli) sniedz “jaunāko informāciju par dažām no interesantākajām projekta ietvaros veiktajām darbībām: uz jauno paaudzi mērķēta mārketinga stratēģija, lai veicinātu jauniešus izvelēties izglītību IKT jomā; kvalificētu speciālistu piesaistes programma ar mērķi Latvijai piesaistīt kvalificētus IKT jomas ekspertus; vasaras karjeras nometnes jauniem […]

Meklē inovācijas izglītībā un apgūst jaunas darba metodes

Valmieras Attīstības aģentūra veiksmīgi turpina apmācību ciklu izglītības darbiniekiem par karjeras izglītības atbalstu un jaunu darba metožu un prasmju apguvi. Šī gada sākumā aģentūra veica izglītības iestāžu darbinieku aptauju. Anketēšanas rezultātā tika noskaidrotas pedagogiem aktuālās apmācību tēmas, piemēram, efektīvas e-nodarbības organizēšana un vadīšana, jauniešu motivēšana, stresa vadīšana sev un skolēniem, […]