“Dažādība & iekļaušana: Kopīga prasmju stiprināšana” | Valmieras Attīstības aģentūras “Erasmus+” projekta pieredzes stāsts

Valmieras Attīstības aģentūra kopā ar partneriem no Latvijas, Lietuvas un Ungārijas īsteno “Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektu “Dažādība & iekļaušana: Kopīga prasmju stiprināšana”. Projekta mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu starp iesaistītajām organizācijām, daloties ar neformālās izglītības metodēm kā strādāt ar jauniešiem un palīdzēt tiem atrast savas stiprās puses un efektīvi pielietot tās, lai sasniegtu savus mērķus. […]

“Dažādība & iekļaušana: Kopīga prasmju stiprināšana” | Valmieras Attīstības aģentūras “Erasmus+” projekta pieredzes stāsts Read More »