“Dažādība & iekļaušana: Kopīga prasmju stiprināšana” | Valmieras Attīstības aģentūras “Erasmus+” projekta pieredzes stāsts

Valmieras Attīstības aģentūra kopā ar partneriem no Latvijas, Lietuvas un Ungārijas īsteno “Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektu “Dažādība & iekļaušana: Kopīga prasmju stiprināšana”. Projekta mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu starp iesaistītajām organizācijām, daloties ar neformālās izglītības metodēm kā strādāt ar jauniešiem un palīdzēt tiem atrast savas stiprās puses un efektīvi pielietot […]

Drosme pieņemt izaicinājumu – pārbaudīt savu spēju robežas

E_Graudiņa_DIVEIN_Apmacibas_Ungārijā

Valmieras Attīstības aģentūra izveidojusi neformālās izglītības metožu rīku, kurā apkopotas neformālās izglītības un uzlādējošās aktivitātes, refleksijas metodes, kā arī papildu refleksijas jautājumi, kas palīdzēs darbā ar jaunatni. Kā atzīst bukleta dizaina izstrādātāja Egija Graudiņa, šis materiāls noderēs ne tikai jaunatnes darbiniekiem, bet arī lai vērtīgi pavadītu laiku ģimenes vai draugu […]