BIEDRI

Atbilstoši statūtiem biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu. Biedrības biedri ir apvienojušies, lai īstenotu biedrības mērķus un uzdevumus.

Šobrīd Valmieras Attīstības aģentūrā ir 11 biedri:

SIA AIMASA

AIVARS FLEMINGS

ANDRE HEINZ SCHWIONTEK

DRUVIS PAEGLIS

SIA HOTEL WOLMAR

JĀNIS BIKŠE

SANDA TORIMA

VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

VIDZEMES AUGSTSKOLA

VALMIERAS TEHNIKUMS

ZAĻO UN VIEDO TEHNOLOĢIJU KLASTERIS