Projekta nosaukums:

Balstoties uz digitālo biouzņēmumu iespējām, noturīgu lauku kopienu izveide Baltijas Jūras reģionā.

Projekta numurs:​

C033

Projekta programma:​

Projekts tiek īstenots Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027. gadam ietvaros.

Projekta īstenošanas periods:​

01.11.2023. – 31.10.2026.

Projekta partneri:

 1. Association of Municipalities of Tartu County (Igaunija)
 2. Business Development Council of Toender Municipality (Dānija)
 3. Tartu County Development Association (Igaunija)
 4. SYMBO – the sustainable FoodInnocenter (Dānija)
 5. RegioVision GmbH Schwerin (Vācija)
 6. JPYP Business Service (Somija)
 7. Centria RDI (Somija)
 8. Valmieras Attīstības aģentūra (Latvija)
 9. DIGITALEUS OÜ (Igaunija)
 10. Into Seinäjoki Ltd (Somija)
 11. Vytautas Magnus University (Lietuva)
 12. Creativity Works Europe (Polija)
 13. Association for the Development and Promotion of Podkarpacie “Pro Carpathia” (Polija)
 14. Bieliny Commune (Polija)

Asociētie projekta partneri:

 1. Regional Council of South Ostrobothnia (Somija)
 2. Business Development Agency Rostock County (Vācija)

Projekta vadošais partneris:​

Association of Municipalities of Tartu County (Igaunija)Association of Municipalities of Tartu County (Igaunija)

Projekta mērķis:​

Nodrošināt risinājumus lauku pašvaldībām un uzņēmējdarbības atbalsta centriem, lai padarītu tos par kompetentiem e-biouzņēmumu atbalstītājiem un, lai veicinātu e-biouzņēmumu veidošanos lauku teritorijās. Izstrādāto risinājumu mērķa auditorija būs mazie un vidējie uzņēmēji kā arī privātpersonas.

Projekta akronīms:​

eRural resilience

Projekta finansējums:​

Projekta kopējais finansējums 2,918,835.00 EUR, no kura ESF finansējums ir 2,335,068.00 EUR un partneru līdzfinansējums ir 583,767.00 EUR.

Projektā plānotās aktivitātes:​

Projektā plānotās aktivitātes ir sadalītas trīs darba pakās:  

(1) Risinājumu sagatavošana, šī darba paka ietvers šādas aktivitātes: atbalsta grupu izveidi, esošo risinājumu un zināšanu apkopošanu, darbu pie risinājumu / metodoloģiju izstrādes.

(2) Risinājumu pilotēšana un izvērtēšana, šī darba paka ietvers šādas aktivitātes:  izstrādāto risinājumu / metodoloģiju testēšanu, novērtēšanu un uzlabošanu.

(3) Risinājumu izplatīšana un pārnese Baltijas Jūras reģionā, šī darba paka ietvers šādas aktivitātes: risinājumu / metodoloģiju izplatīšanas pasākumus (vadoties pēc izstrādātā komunikācijas un izplatīšanas plāna), izstrādāto risinājumu pielietošanu ikdienas darbā.

Sasniedzamie rezultāti: ​

 1. Izstrādāta metodoloģija/risinājums e-biouzņēmuma uzsākšanai.
 2. Izstrādāta metodoloģija/risinājums, lai novērtētu e-biouzņēmuma atbalstītājus.
 3. Pilotētas izstrādātās metodoloģijas/risinājumi.

Kontaktpersona Valmieras Attīstības aģentūrā:​

Projekta vadītāja Madara Narņicka, e-pasts: madara.narnicka@valmierasnovads.lv, T. +371 29519966

Scroll to Top