March 2023

Projekta “Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade” aktualitātes 2023. gada sākumā

Projektā uzsākts aktīvs darbs – izveidotas darba grupas, notiek darba grupu tikšanās, kuru mērķis sākotnēji bija savstarpēji iepazīties darba grupu pārstāvjiem, kas uzsāks un nodrošinās darbu projektā plānoto darbību īstenošanā, lai tiktu sasniegts projekta iesniegumā noteiktais mērķis un rezultāti. Projekta darba grupās piedalās pārstāvji no sadarbības partneru institūcijām atbilstoši to kompetencei. 2023. gada 2. februārī […]

Projekta “Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade” aktualitātes 2023. gada sākumā Read More »

Uzņēmējdarbības atbalsta programmas ZĪLE 2023 informatīvais seminārs

22. martā pulksten 11.00 notiks uzņēmējdarbības atbalsta programmas ZĪLE 2023 informatīvais tiešsaistes seminārs. Interesentiem būs iespēja dzirdēt atbalsta programmas aktuālo informāciju, kā arī saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Seminārs notiks Zoom platformā un tiks translēts Valmieras Attīstības aģentūras un Valmieras novada pašvaldības Youtube kanālos. Būs pieejams ieraksts. Tuvojoties semināram, reģistrētajiem dalībniekiem uz e-pastu tiks

Uzņēmējdarbības atbalsta programmas ZĪLE 2023 informatīvais seminārs Read More »

Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozares apskats

Valmieras novads ir vietējiem dabas resursiem bagāts. Novadā plešas biezi meža masīvi, ir auglīgas lauksaimniecības zemes un ceturtais lielākais ezers Latvijā – Burtnieks. Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozare pēc apgrozījuma ir vadošā nozare novadā. Šajā jomā ir ap 350 uzņēmumu un zemnieku saimniecību. Savu darbību, apvienojot nozares pārstāvjus, veiksmīgi realizē vairāki kooperatīvi. Novada iedzīvotāji cenšas

Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozares apskats Read More »

Uzņēmēji un izglītības iestādes tiekas pasākumā “Pēcpusdiena ar mēru”

10. martā, Valmieras tehnikumā, Valmieras novada uzņēmēji tikās pasākumā “Pēcpusdiena ar mēru”. Šīs tikšanās mērķis bija informēt pa izglītības iestāžu piedāvājumu un veidot diskusiju ar uzņēmējiem par kvalificēta darba spēka piesaisti un savstarpējām sadarbības iespējām. Pasākuma atklāšanā novada mērs Jānis Baiks iepazīstināja ar plašo izglītības iestāžu tīklu novadā, esošo situāciju, izaicinājumiem un iespējām, izglītojamo skaita

Uzņēmēji un izglītības iestādes tiekas pasākumā “Pēcpusdiena ar mēru” Read More »

Jauns materiāls “Digitālie rīki un metodes” karjeras attīstības atbalstam

Valmieras Attīstības aģentūra, kopā ar partneriem Zviedrijā, Somijā, Beļģijā un Portugālē un Ķekavas pašvaldībā, ir izstrādājusi metodisko līdzekli karjeras atbalsta speciālistiem “Digitālie rīki un metodes”.  Metodiskajā materiālā ir apkopota piecu valstu pieredze un labā prakse, lai iedrošinātu pedagogus un konsultantus, plašāk izmantot dažādus digitālos rīkus darbā gan individuāli, gan grupā un nodrošinātu iekļaujošu digitālo vidi

Jauns materiāls “Digitālie rīki un metodes” karjeras attīstības atbalstam Read More »

Scroll to Top