May 2022

#teirdarbs Valmieras Attīstības aģentūras komanda meklē kolēģi – BIZNESA ATBALSTA PROJEKTU VADĪTĀJU

Ja Tev ir interese līdzdarboties Valmieras novada uzņēmējdarbības vides veicināšanā, ja zini un jūti, kā vislabāk iesaistīt un atbalstīt novada uzņēmumus, ja nebaidies no izaicinājumiem un Tevi aizrauj darbošanās ar inovatīvām idejām, ja Tev labi padodas komunikācija un iedvesmo darbs komandā, tad šis piedāvājums ir tieši Tev! Valmieras Attīstības aģentūras mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības,  izglītības […]

#teirdarbs Valmieras Attīstības aģentūras komanda meklē kolēģi – BIZNESA ATBALSTA PROJEKTU VADĪTĀJU Read More »

Valmieras Attīstības aģentūra nodrošina prakses vietas Valmieras tehnikuma jauniešiem

Biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra” atbalsta Valmieras tehnikuma jauniešus, sniedzot prakses vietas ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 īstenošanas ietvaros. Projekta mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Valmieras Attīstības aģentūra nodrošina prakses vietas Valmieras tehnikuma jauniešiem Read More »

VIPs jauniešu komandas ir uzsākušas aktīvu darbu pie inovatīvu biznesa ideju un problēmsituāciju risināšanas

No šī gada aprīļa līdz jūnijam Biznesa izmēģinājumu un Inovāciju laboratorijās, sadarbībā ar zinošiem komandu vadītājiem, norisinās ļoti intensīvs jauniešu darbs pie inovatīvu biznesa ideju izstrādes un izvēlēto izaicinājumu risināšanas. Kopumā 35 jaunieši no Vidzemes augstskolas, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas, Valmieras Valsts ģimnāzijas, Valmieras tehnikuma un citām Latvijas izglītības iestādēm, individuāli vai komandās,  risina

VIPs jauniešu komandas ir uzsākušas aktīvu darbu pie inovatīvu biznesa ideju un problēmsituāciju risināšanas Read More »

#teirdarbs Valmieras Attīstības aģentūras komanda meklē kolēģi – BIZNESA VIDES VADĪTĀJU

Ja Tev ir interese līdzdarboties Valmieras novada uzņēmējdarbības vides veicināšanā, ja zini un jūti, kā vislabāk iesaistīt un atbalstīt novada uzņēmumus, ja nebaidies no izaicinājumiem un Tevi aizrauj darbošanās ar inovatīvām idejām, ja Tev labi padodas komunikācija un iedvesmo darbs komandā, tad šis piedāvājums ir tieši Tev! Valmieras Attīstības aģentūras mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības,  izglītības

#teirdarbs Valmieras Attīstības aģentūras komanda meklē kolēģi – BIZNESA VIDES VADĪTĀJU Read More »

Scroll to Top