April 2020

Uzņēmēji aicināti pieteikt savu dalību LIKTA organizētajās IKT profesionāļu apmācībās inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai

ES fondu projekta ietvaros Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Latvijas IT Klasteri līdz 2022. gada beigām plāno apmācīt vismaz 1400 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) profesionāļus no vismaz 51 uzņēmuma dažādās apmācību programmās, reaģējot uz tirgus pieprasījumu pēc starpdisciplināriem speciālistiem tādās darbības jomās kā IKT sistēmu izstrāde, ieviešana un uzturēšana, datu […]

Uzņēmēji aicināti pieteikt savu dalību LIKTA organizētajās IKT profesionāļu apmācībās inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai Read More »

Pieejams projekta ārvalstu eksperta pirmais žurnāls un pirmais raksts

Projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” ietvaros piesaistītais ārējais eksperts no Itālijas Fabio Sgaralji (Fabio Sgaragli) sagatavojis pirmo ziņojumu par projekta progresu un galvenajām atziņām tā ieviešanā. Eksperta žurnāls angļu valodā kā PDF dokuments pieejams projekta kopējā mājas lapā (https://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2020-03/Venstpisl_NextGen_Journal_0.pdf). Eksperts sagatavojis arī plašāku rakstu, kas veltīts jaunatklātajai Valmieras koprades darbnīcai “DARE” un Valmieras tehnikuma

Pieejams projekta ārvalstu eksperta pirmais žurnāls un pirmais raksts Read More »

Ventpils un Valmieras koprades darbnīcām izstrādāti ekonomiskās ilgtspējas modeļi

Atsaucoties uz 2017. gada ziņojumu par kopradīšanas kustību Eiropas Savienībā, koprades darbnīcu ekonomiskā ilgtspēja Eiropas Savienībā lielākoties ir atkarīga no finansiālā nodrošinājuma. 72% Eiropas Savienības koprades darbnīcu, par kurām pieejami dati, galvenais ieņēmumu avots ir lietotāju veiktās ikmēneša dalības maksa. Šāds modelis ir piemērots blīvi apdzīvotām vietām un lielām pilsētām. Tādām Eiropas mazajām pilsētām kā

Ventpils un Valmieras koprades darbnīcām izstrādāti ekonomiskās ilgtspējas modeļi Read More »

Valmiera izveidojusi Latvijai unikālu ĢIS rīku investīciju piesaistei

Jau pagājušā gada rudenī Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma 2019 laikā Valmiera starptautiskai auditorijai prezentēja pirmos rezultātus ģeogrāfiskās informācijas sistēmas rīka www.investinvalmiera.eu izveidē. Jaunais rīks radīts ar mērķi vienuviet atspoguļot visu potenciālajiem investoriem saistošo informāciju par Valmieras pilsētu, tās uzņēmējdarbības vidi, iedzīvotājiem, kā arī pieejamajām industriālajām teritorijām uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai.   Interaktīvā datu

Valmiera izveidojusi Latvijai unikālu ĢIS rīku investīciju piesaistei Read More »

Inovāciju atbalsta programmā “ZĪLE” 2020. gadā finansējums piešķirts pieciem projektiem

7.aprīlī norisinājās vērtēšana projektu pieteikumiem inovāciju atbalsta programmā “ZĪLE”. Šogad saņemti 19 pieteikumi, no kuriem komisija lēma atbalstīt piecus biznesa inovāciju projektus produktu un pakalpojuma klāsta paplašināšanai, kā arī pārdošanas un iekšējo procesu optimizācijai. “ZĪLE” ir četru pašvaldību – Valmieras pilsētas, Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas novadu – kopēja inovāciju atbalsta programma, kas atbalstu uzņēmējiem piešķir jau

Inovāciju atbalsta programmā “ZĪLE” 2020. gadā finansējums piešķirts pieciem projektiem Read More »

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) veic aptaujas, lai apzinātu pašreizējo situāciju un nepieciešamo atbalstu Latvijas uzņēmējiem

Atkārtota aptauja par uzņēmumu darbībām un notikušajām izmaiņām COVID-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā: http://www.liaa.gov.lv/lv/uznemumu-darbiba-arkartejas-situacijas-laika  Aptauja uzņēmējiem par aizsardzības līdzekļiem, kas nepieciešami ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesā: http://www.liaa.gov.lv/lv/individualo-aizsardzibas-lidzeklu-un-dezinfekcijas-lidzeklu-pieejamiba

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) veic aptaujas, lai apzinātu pašreizējo situāciju un nepieciešamo atbalstu Latvijas uzņēmējiem Read More »

Eiropas Komisija ciešā sadarbībā ar ES dalībvalstīm rīkos Eiropas hakatonu, lai savienotu pilsonisko sabiedrību, novatorus, partnerus un investorus visā Eiropā, kas izstrādātu novatoriskus risinājumus koronavīrusa izraisītajiem izaicinājumiem

Hakatonā aptvertās jomas risinājumu meklēšanai:   – Veselība un dzīvība (aizsardzības līdzekļi, ventilatori / respiratori, medicīnas personāla aizsardzības risinājumi, reālā laika saziņa un profilakse, lēti ātrie testi, Kvalificētu aprūpētāju trūkums, pētniecība, u.c.) – Uzņēmējdarbības nepārtrauktība (Efektīvs komandas darbs, jauni un noturīgi biznesa modeļi, vērtību ķēdes un loģistika, darbinieku aizsardzība, mērķu demonstrēšana, klientu attiecības u.c.) – Sociālā un politiskā kohēzija (Izolētu un riska

Eiropas Komisija ciešā sadarbībā ar ES dalībvalstīm rīkos Eiropas hakatonu, lai savienotu pilsonisko sabiedrību, novatorus, partnerus un investorus visā Eiropā, kas izstrādātu novatoriskus risinājumus koronavīrusa izraisītajiem izaicinājumiem Read More »

Valmierā uzņēmēji palīdzības dienestiem ražo sejas aizsargmaskas par pašizmaksu

Pateicoties SIA EchoTech iniciatīvai, Valmieras Attīstības aģentūra izsniegusi koprades darbnīcas DARE 3D printeri un iegādājusies izejmateriālus, lai vietējie uzņēmēji izgatavotu aizsargvairogus Valmieras pašvaldības dienestu vajadzībām. Vietējo uzņēmēju iniciatīva ir vairogus izgatavot par pašizmaksu, tāpēc pašvaldība aizsargvairogus var saņemt savā lietošanā bez uzcenojuma. Šāda iniciatīva nākusi no vietējiem uzņēmējiem – SIA EchoTech (Valmiera), SIA Simple Concept

Valmierā uzņēmēji palīdzības dienestiem ražo sejas aizsargmaskas par pašizmaksu Read More »

VAKANCE: KOPRADES DARBNĪCAS “DARE” VADĪTĀJS(A)

  Valmieras Attīstības aģentūras komanda  meklē kolēģi KOPRADES DARBNĪCAS “DARE” VADĪTĀJU Ja Tu esi reizē tehnisks un radošs cilvēks, ja tici jaunu ideju un projektu iedzīvināšanai Valmierā, Tev ir organizācijas vadītāja (-as) prasmes,  ja Tev ir interese līdzdarboties mūsdienīgas pilsētas attīstībā, ja zini un jūti, kā vislabāk veidot kopā radīšanas un strādāšanas iniciatīvas, ja nebaidies

VAKANCE: KOPRADES DARBNĪCAS “DARE” VADĪTĀJS(A) Read More »

Scroll to Top