Valmiera un Valmieras novads vēlas kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027. gadā. Uzņēmējus aicina sadarboties!

Labdien, uzņēmēj!

Valmiera un Valmieras novads vēlas kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027.gadā, lai Vidzemes reģionā kļūtu arī par reģiona laikmetīgās kultūras centru, definējot dažādas kultūras izpausmes kā būtisku izaugsmes resursu nacionālā un starptautiskā mērogā. Tieši šobrīd noris aktīvs darbs pie Valmieras Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027.gadam fināla pieteikuma sagatavošanas.

Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursu saskatām kā iespēju kultūras procesu attīstībai un jauniem impulsiem. Mēs saredzam šo kā soli, lai nodibinātu  ilgtspējīgas sadarbības, kuru ietvaros veidot veiksmīgus kopprojektus nākotnei.

Fināla pieteikuma izstrādē vēlamies uzrunāt uzņēmējus konceptuāli kļūt par sadarbības partneri mākslas rezidenču programmai, kas būs viena no Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027 Valmieras pieteikuma mākslinieciskās programmas daļām. Vēlamies katru uzņēmumu minēt kā potenciālu sadarbības partneri mākslinieku un radošo industriju rezidenču programmai, kuru esam iecerējuši sākt attīstīt 2023. vai 2024.gadā, lai ik gadu Valmieras novadā uzņemtu vairākus dažādu jomu aktīvi strādājošus Latvijas un ārvalstu māksliniekus.

Aicinām šobrīd atbalstīt šo ieceri konceptuāli un idejiski, izrādot gatavību savā uzņēmumā uzņemt mākslinieku/-us un sniegt praktisku palīdzību kopprojektu un kopīgu mākslas darbu tapšanai (t.sk. ietilptu telpa mākslinieka radošajai darbībai, sarunas un intervijas ar darbiniekiem, materiāli, izejvielas). Konkrēta sadarbība šajā projektā tiks atsevišķi atrunāta atbilstošos sadarbības dokumentos un līgumos.

Ļoti novērtēsim, ja sniegsiet mums atbildi līdz 2.februārim, rakstot uz e-pastu kultura@valmierasnovads.lv. Papildus informācija: Liene Jakobsone, liene.jakobsone@valmierasnovads.lv, t.26279441.

Mēs redzam Valmieru un Valmieras novadu kā vietu, kur mākslai rasties ciešā sazobē ar citām nozarēm, zinātni un tehnoloģijām, dinamisko un industriālo ražošanas vidi, kas var kalpot kā vieta jaunradei un domu apmaiņai starp ražotājiem, inženieriem, zinātniekiem un radošajiem prātiem. Mēs vēlamies atvērt novada uzņēmumu durvis mākslai un māksliniekiem, aizsākot Latvijā unikālu mākslas rezidenču tradīciju. Vēlamies radīt mākslai atvērtus apstākļus, kur dažādu jomu izcilības var satikties un radīt jaunus, starptautiski novērtētus mākslas darbus.

Mākslas rezidenču mērķis ir veicināt dažādu jaunu, pasaules izpētē un refleksijās balstītu mākslas formu rašanos, uz noteiktu periodu uzņemot viesos un pulcējot dažādu jomu speciālistus un veicinot starpkultūru sadarbību, starpdisciplināras zināšanas un tādu mākslas pētījumu popularizēšanu, kas saistīti ar konkrētu atrašanās vietu – Valmieras novadu.

Vairāk informācijas:

Toms Upners

Valmieras novada Kultūras pārvaldes/
Valmieras Kultūras centra vadītājs
Mob.tālr.: 26582825
E-pasts: toms.upners@valmierasnovads.lv

www.valmierasnovads.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top