ZĪLE

Inovāciju atbalsta programma “ZĪLE”

Valmieras pilsēta un Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadi apvienojušies kopīgā inovāciju atbalsta programmā “ZĪLE”. Atbalsta programmas ietvaros uzņēmējiem būs iespēja saņemt finansējumu, lai uzņēmumos ieviestu dažādas inovācijas un jauninājumus. Viena inovāciju projekta minimālais atbalsta apjoms ir EUR 2 000, bet maksimālais atbalsta apjoms ir EUR 10 000. Maksimālā atbalsta intensitāte ir 80%

Atbalsta programmas “ZĪLE” mērķis ir veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus un veicināt jaunu tehnoloģisku uzņēmumu veidošanos Valmieras pilsētā un Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novados. Turklāt programma paredz visām iesaistītajām pašvaldībām kļūt par inovāciju un jaunu produktu testgultni jeb testēšanas vidi (angliski “test-bed”), proti, labvēlīgu vietu, kur uzņēmumiem veidoties, attīstīties un nobriest.

Par atbalsta programmu “ZĪLE” jūnijā visās četrās pašvaldībās tiks organizēti informatīvi pasākumi, kur varēs saņemt detalizētu informāciju un atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem:

  • 11.06. Valmierā plkst. 15.00, Valmieras pilsētas pašvaldības lielajā zālē, Lāčplēša ielā 2;
  • 12.06. Beverīnas novadā plkst. 10.00, “Pagastmājā”, Mūrmuižā, Kauguru pagastā;
  • 13.06. Kocēnu novadā plkst. 10.00, Kocēnu kultūras namā, Alejas ielā 3, Kocēnos, Kocēnu pagastā;
  • 19.06. Burtnieku novadā plkst. 15.00, Valmieras pagasta kultūras nama 1. stāva mazajā zālē, Vanagu iela 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā.

Uzņēmēji jebkurā laikā var pieteikties individuālajai konsultācijai, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku (Ilze Eglāja 26180733).

Aicinām uzņēmējus pieteikt projektus inovāciju atbalsta programmai “ZĪLE”, iesniedzot savus pieteikumus Valmieras Attīstības aģentūrai elektroniskā formātā līdz 2018. gada 4.jūlijam plkst. 24.00. Pieteikumus var nosūtīt uz e-pasta adresi agentura@valmiera.lv vai pa pastu, adresējot Valmieras Attīstības aģentūrai, Purva ielā 12A, Valmierā, LV-4201.

 

DOKUMENTĀCIJA:

Programmas nolikums: ŠEIT

Pieteikuma veidlapa: ŠEIT

Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalta piešķiršanai: ŠEIT

Iedvesmai par inovāciju tipiem un taktikām: ŠEIT

Informatīvo semināru prezentācija: ŠEIT

Līguma projekts: ŠEIT

Zīle logo: ŠEIT 

 

Jautājumu gadījumā variet sazināties ar Valmieras Attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāju Ilzi Eglāju 26180733