Tikšanās ar uzņēmējiem “Pēcpusdiena ar mēru”

Publicēšanas datums: Sadaļa: Aktualitātes

24.novembrī Valmierā pirmo reizi notika pasākums “Pēcpusdiena ar mēru”, kura laikā uzņēmēji tika aicināti tikties ar Valmieras pilsētas, Kocēnu, Burtnieku un Beverīnas novadu domes priekšsēdētājiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus. Šīs tikšanās mērķis bija veicināt uzņēmēju iesaisti un informētību par plānotajām aktivitātēm pašvaldībā, kā arī veicināt uzņēmēju aktīvu iesaistīšanos un diskusiju uzņēmumiem aktuālu jautājumu risināšanā. Uzņēmējdarbības procesu plānošanā svarīgi ir arī pašvaldības pieņemtie lēmumi un plānotās aktivitātes, tādēļ pašvaldību priekšsēdētāji iepazīstināja uzņēmējus ar lielākajiem nākamo gadu investīciju projektiem, pasākumiem un iepirkumiem, kā arī aicināja vietējos uzņēmējus aktīvi iesaistīties plānotajās aktivitātēs.

Uzņēmējiem Valmieras Attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja Ilze Eglāja prezentēja šogad veiktās Valmieras un tās apkārtnes uzņēmēju aptaujas rezultātus, kas dod ieskatu par aktualitātēm un tendencēm uzņēmējdarbības vidē, kā arī pašvaldības darba novērtējumu. Ar aptaujas rezultātu gala ziņojumu iespējams iepazīties aģentūras mājas lapā, kurā atrodama informācija arī par citām aktualitātēm un uzņēmējiem pieejamām atbalsta programmām. Pašvaldību priekšsēdētāji Jānis Baiks, Jānis Olmanis, Māris Zvirbulis un Guntars Štrombergs informēja uzņēmējus par paveiktajiem un plānotajiem projektiem, kā arī aktīvi iesaistījās diskusijās ar uzņēmējiem par aktuālajiem jautājumiem. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja ne tikai uzzināt par plānotajām aktivitātēm pilsētā un novados, bet arī uzdod tiešus un aktuālus jautājumus pašvaldību vadītājiem gan par mājokļu pieejamību un plānotajiem iepirkumiem, gan par nepieciešamajiem ceļu remontiem.

Būtisks jaunums, kas izraisīja arī lielāku diskusiju un interesi starp pasākuma dalībniekiem, ir Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gadā plānotais grantu konkurss, par ko tajā pat dienā pašvaldība bija saņēmusi atzinīgu novērtējumu un 5390 euro finansējumu Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas rīkotajā konkursā “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”. Grantu konkursā Valmieras un tajā rezidējošie uzņēmēji varēs pieteikties atbalstam jaunu produktu izstrādei un ieviešanai tirgū. 

Pasākumā piedalījās vairāk kā 80 uzņēmēji, kas liecina, ka viņiem ir interese par notiekošo pašvaldībā, tādēļ šādas tikšanās plānots organizēt arī turpmāk.

Prieks par uzņēmēju atsaucību un ieinteresētību pilsētas un novadu aktualitātēs, uzņēmējdarbība ir mūsu reģiona “asinsrite”, kuru jāstiprina un jāveido kopā, tādēļ sakām lielu paldies tiem uzņēmējiem, kuri atrada laiku dalībai un  diskusijai.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.