Ilze Eglāja

Valdes priekšsēdētāja

+ 371 26180733
ilze.eglaja@valmiera.lv

Līga Vecā

Valdes locekle

+ 371 26416174
liga.veca@valmiera.lv

Baiba Zvejniece

Uzņēmējdarbības vides attīstības vadītāja

+ 371 26805200
baiba.zvejniece@valmiera.lv

Inna Purmale

Karjeras un izglītības projektu vadītāja

+ 371 29459332
inna.purmale@valmiera.lv

Sanita Alaine

Projektu vadītāja

+ 371 26421413
sanita.alaine@valmiera.lv

Anete Antone

Projektu vadītāja

+ 371 26394380
anete.antone@valmiera.lv

Māra Rudīte

Uzņēmējdarbības projektu vadītāja

+371 26454562
mara.rudite@valmiera.lv

Liene Dembovska

Karjeras un izglītības projektu vadītāja

+ 371 28640402
liene.dembovska@valmiera.lv

Valmieras Attīstības aģentūra