Valmieras Attīstības aģentūra

COVID-19

ATBALSTS UZŅĒMĒJIEM

Valmieras Attīstības aģentūra un Valmieras pilsētas pašvaldība strādā kopā, lai nodrošinātu atbalstu uzņēmējiem un darba devējiem Covid-19 apstākļos. Šeit pieejama aktuāla un noderīga informācija un resursi, kā arī iespēja pieteikt savu problēmu un saņemt bezmaksas konsultācijas.

Jaunākās aktualitātes uzņēmējiem

Valsts sniegtais atbalsts uzņēmējiem

Informācija par valsts atbalsta  programmām uzņēmējiem, kuru darbību negatīvi ietekmē Covid-19.

Informācija atjaunota 19.05.2020.

Lai operatīvi reaģētu uz COVID-19 krīzes izraisītajām ekonomiskajām sekām un sniegtu atbalstu nozarēm, uzņēmumiem un to darbiniekiem, šī gada 20. martā ir pieņemts vienots likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”.

Tas paredz virkni atbalsta pasākumu pabalstu un nodokļu jomā uzņēmumiem, to darbiniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem, ko nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests.

Likuma normas piemērojamas no ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīža – 12. marta.

Pieejamie atbalsta pasākumi:

 1. Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana;
 2. Dīkstāves pabalsti uzņēmumu darbiniekiem;
 3. Dīkstāves pabalsti pašnodarbinātajiem un autoratlīdzības saņēmējiem, mikrouzņēmumiem;
 4. Gada pārskatu iesniegšanas termiņa pagarināšana;
 5. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi;
 6. PVN pārmaksas atmaksa;
 7. Padziļinātās sadarbības programma un tās dalībnieki;
 8. Atbalsts atsevišķiem produktiem (atbalsts dezinfekcijas līdzekļu ražošanai un alkoholisko dzērienu tirdzniecība attālināti)

Detalizēta informācija par atbalsta iespējām, norādes uz iesniegumiem un konkrētajiem normatīvajiem aktiem:

https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19

67120020 – VID atbalsta tālrunis COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

 VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”

Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem paredzēti arī atbalsta instrumenti, ko nodrošina valsts attīstības finanšu institūcija ALTUM.

Kredītu brīvdienu garantija

Uzņēmumiem, kuriem Covid-19 izplatības dēļ radušās objektīvas grūtības veikt aizdevumu maksājumus bankās, tiek piedāvāta kredīta garantija, kas ļaus bankai atlikt pamatsummas maksājumu. Kopējais garantijām pieejamais finansējums 25 M EUR.

Vairāk lasi šeit: 

Apgrozāmo līdzekļu aizdevums

Apgrozāmo līdzekļu aizdevums ir likviditātes atbalsts saimnieciskās darbības veicējiem – komersantiem, lauksaimniekiem un zivsaimniekiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19.

Vairāk lasi šeit:

Eksporta garantiju saņemšana

Līdz 31.12.2020 atcelti ierobežojumi eksporta garantiju saņemšanai uz ES un atsevišķām OECD dalībvalstīm. Turpmāk eksporta garantijām uz attīstītajām valstīm var pieteikties arī lielie uzņēmumi neatkarīgi no eksporta apgrozījuma un valsts, uz kuru plānoti darījumi, bez papildus ierobežojumu noteikšanas.

Vairāk lasi šeit: 

Konsultācijas 

Konsultācijas par  ALTUM atbalsta iespējām – 26655309 | info@altum.lv | P-Pk: 9.00-18.00

Konsultācijas Valmierā – 25903119 | vidzeme@altum.lv | P-Pk: 8.30-17.00

2020-03-20_13_32_14_COVID19-finansu-pieejamibas-instrumenti-liels

Informācijas avoti:

Kredītņēmējs var vienoties ar savu kredītiestādi par izmaiņām maksājumu grafikā.

Krīzes seku mazināšanai bankas izveidojušas risinājumus gan kredīta brīvdienu noteikšanai un pamatsummas atlikšanai, gan citu saistību atlikšanai uz laiku.

Rūpējoties par klientu un banku sektora darbinieku drošību, liela daļa banku pakalpojumu šobrīd pieejami attālināti.

Kontaktinformācijai banku mājaslapu adreses:

Informācijas avots:

Finanšu ministrija: https://www.fm.gov.lv/lv/covid_19/atbalsts_uznemejiem/

 

VID informācija saistībā ar Covid-19 

Informācija par atbalsta iespējām:

 •   67120020 – VID atbalsta tālrunis COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem
 •   VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”

Vairāk lasi šeit:

https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19

Komercdarbības atbalsta nosacījumi un COVID19

Starptautisko finanšu institūciju atbalsta pasākumi

 

Informācijas avots:

Finanšu ministrija https://www.fm.gov.lv/lv/covid_19/atbalsts_uznemejiem/

Kur vērsties jautājumu gadījumos privātā sektora darba ņēmējiem?

Valsts solidārā veidā sniegs terminētu atbalstu darba devējiem darba nespējas lapu apmaksai, to veicot no speciālā budžeta līdzekļiem.

 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājs par 2020. taksācijas gadu var neveikt noteiktos IIN avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma. Šis nosacījums attiecināms uz avansa maksājumiem, sākot no 2020. gada 1. janvāra. Šos maksājumus var veikt labprātīgi.

Kredītņēmējs var vienoties ar kredītiestādi par izmaiņām maksājumu grafikā. Krīzes seku mazināšanai bankas izveidojušas risinājumus gan kredīta brīvdienu noteikšanai un pamatsummas atlikšanai, gan citu saistību atlikšanai uz laiku. Rūpējoties par klientu un banku sektora darbinieku drošību, liela daļa banku pakalpojumu pieejami attālināti.

Ja COVID-19 krīzes dēļ esat palicis bez darba, aicinām sazināties ar:

Vairāk lasi šeit:

Likums par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar COVID-19 izplatību

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Infomācijas avots: Finanšu ministrija  https://fm.gov.lv/lv/covid_19/atbalsts_darbiniekiem/

Valmieras pilsētas pašvaldības sniegtie atbalsta pasākumi uzņēmējiem

Pašvaldība strādā pie  vairākiem risinājumiem Valmieras pilsētas uzņēmējiem, lai nodrošinātu atbalstu koronavīrusa  slimības COVID-19 radīto seku mazināšanai.

Informācija atjaunota 19.05.2020.

Pašvaldības āra teritoriju izmantošanas paplašinātās iespējas sabiedriskajiem ēdinātājiem

Valmieras pilsētas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem ir iespēja pieteikties uz pašvaldības āra teritorijām par minimālo izmantošanas maksu, lai paplašinātu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas teritoriju. Lēmums par pašvaldības īpašumā esošo āra teritoriju attiecas uz uzņēmējiem, kuri ēdināšanas pakalpojumu sniedz Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Paplašinātajās teritorijās plānots izvietot tikai galdus un krēslus, kas ir viegli pārvietojami, kā arī brīvi stāvošas mobilas puķu kastes, saulessargus un citus labiekārtojuma elementus, kas ir viegli pārvietojami un kuru uzstādīšanai nav nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde. Maksa par konkrētajām zemes vienībām visiem ēdinātājiem tiek noteikta vienāda – minimālā valstī noteiktā – 28 eiro gadā, proporcionāli zemes vienības faktiski izmantoto mēnešu skaitam.

Visiem sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir ieinteresēti paplašināt āra ēdināšanas pakalpojumu pašvaldības āra teritorijās, jāiesniedz rakstveida iesniegums Valmieras pilsētas pašvaldībā ar pieteikumu uz zemes vienībām, kurās plāno izveidot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas paplašinājumus. Piešķirot zemes vienības konkrētam pakalpojumu sniedzējam, tiek ņemts vērā attālums līdz darbības vietai, kurā tas jau sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus. Priekšroka tiks dota tam, kura darbības vieta atrodas tuvāk izvēlētajam zemes gabalam.

Nodevas atcelšana āra tirdzniecībai Valmieras pilsētā

Tāpat līdz 2020. gada 31. oktobrim tiek atcelta nodevas maksa ielu tirdzniecībai publiskās vietās. Vēl joprojām nepieciešams saskaņot ar pašvaldību plānoto ielu tirdzniecību, taču šajā sezonā par to netiks piemērots maksājums.

Atvieglota kārtība āra tirdzniecības un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauju saņemšanai un terašu saskaņošanai

Lai atbalstītu āra tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas darbu, Valmieras pilsētā atvieglota kārtība atļauju izsniegšanai ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem. Tāpat arī turpmāk vienkāršota sabiedrisko ēdinātāju āra terašu saskaņošanas kārtība, kas tagad tām ļauj darboties visu gadu, ja nepieciešams. Ja terase katru gadu tiek atvērta vienā un tajā pašā vietā un piesaistīta konkrētai ēdināšanas vietai, atļauja vairs nebūs jāsaskaņo katru gadu no jauna.

Vairāk informācijas: https://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/dokumenti/saistosie_noteikumi/uznemejdarbiba/ 

2.aprīlī Ministru kabinets (MK) pieņēma noteikumus Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid -19 izplatību”, kas stājušies spēkā 3.aprīlī.

Komersantiem (nomniekiem), atbilstoši MK noteikumu 6.punktam, pašvaldībai jāiesniedz iesniegums. 

 Iesniegumā norāda šādu informāciju:

 1. komersanta nosaukumu un reģistrācijas numuru;
 2. publiskas personas vai publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas līguma datumu un numuru un nomas objektu;
 3. atbilstību šo noteikumu 3. punktā un 4.1. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem. Ja informācija par komersantu ir publicēta Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē to krīzes skarto darba devēju sarakstā, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu un kuriem ir atbalstīta nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadale termiņos vai atlikšana uz laiku līdz trim gadiem, atbilstība šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktam atkārtoti nav jānorāda.

Komersantiem (nomniekiem), kas to jau izdarījuši, jāiesniedz tikai papildu nepieciešamā informācija. Lai saņemtu atvieglojumus jau par marta mēnesi, lūgums  iesniegumus pašvaldībai iesniegt līdz 9.aprīlim.

Lai piešķirtu nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, katrs gadījums tiks vērtēts atbilstoši MK noteikumu 3.punktā minētajiem kritērijiem. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt Valmieras pilsētas pašvaldības speciālistei telpu nomas jautājumos pa tālruni 64228430.

Lasi vairāk šeit:

26. martā Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāti lēma pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņu visiem NĪN maksātājiem, kuriem ir pienākums maksāt nodokli par Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijā esošajiem īpašumiem. Ja līdz lēmuma pieņemšanai maksājums nav veikts, 2020. gada 31. marta NĪN maksājuma termiņš tiek pārcelts uz 2020. gada 15. novembri. Termiņa pārcelšana nozīmē, ka līdz 15. novembrim par maksājumiem netiks aprēķināta kavējuma nauda.

Ja ārkārtas situācija ar Covid-19 izplatību tiks pagarināta, arī turpmāk var tikt izskatīti jautājumi par nākamo NĪN samaksas termiņu pārcelšanu.

Vairāk lasi šeit:

 • https://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/pasvaldibas_zinas/22870_valmieras_pilsetas_pasvaldiba_parcel_nin_samaksas_terminu_uz_15novembri

Nodrošinām konsultācijas uzņēmumiem par jautājumiem, kas saistīti ar Covid-19 radīto situāciju. 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties 26454562 | mara.rudite@valmiera.lv | P-Pk: 9.00-17.00

Uzņēmēji savu problēmu aicināti pieteikt pašvaldībai, aizpildot īsu formu. Meklēsim risinājumus gan vietējā, gan nepieciešamības gadījumā arī nacionālā līmenī, lai mazinātu  Covid-19 radītās sekas uzņēmējdarbībai.

Šobrīd pašvaldība strādā pie atbalsta pasākumiem, kas saistīti ar nomas maksas pakalpojumiem, kā arī nodokļu jomā. Informācija drīzumā tiks papildināta.


Atbalstot vietējos uzņēmumus, ir apkopota informācija par pārtikas preču, medikamentu un ēdienu piegādi Valmierā. Informācija par piegādēm pieejama (*saraksts regulāri tiks atjaunots):

 

Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit iespējams atrast atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, jaTavu  uzņēmējdarbību un nodarbinātos skārusi Covid-19 krīze.

Informācija atjaunota 28.04.2020.

Nodrošināt biežu iestādes telpu un virsmu tīrīšanu, t.sk. dezinfekciju. Tiek rekomendēts izmantot 70% etanola, 0,5% nātrija hipohlorīta vai citus dezinfekcijas līdzekļus, kuri ir efektīvi pret apvalkotajiem (corona) vīrusiem, piemēram, 70% izopropanola saturošus līdzekļus. Ar minētajiem dezinfekcijas līdzekļiem ieteicams tīrīt virsmas un priekšmetus, ar kuriem bieži saskaras cilvēki, piemēram, durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus, virsmas tualetēs, krānus u.c. Nodrošināt labu ventilāciju un iespēju robežās samazināt kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu.

Uzņēmumi, kuri šobrīd piedāvā telpu tīrīšanas un dezinfekcijas pakalpojumus:

Dace Fišmeistere – Valmierā (e-pasts: tiramaja.valmiera@gmail.com; tālrunis: +371 25236998)

SIA “I.K.Palīdzība” – Valmierā  (e-pasts: ikpelite@inbox.lv).

SIA REWERS – Rīgā un ārpus Rīgas (e-pasts: info@rewers.lv; tālrunis: +371 25181700).

Vairāk lasi te:

Saistībās ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu pasaulē, aizvien populārāki kļūst tiešsaistes semināri, kas aptver plašu jautājumu loku. Konsultācijas par krīzes vadību, informācija par ārkārtējās situācijas un valdības atbalsta jautājumiem, kā arī apmācības par dažādiem uzņēmējdarbības attīstības jautājumiem. Šeit apkopojam aktuālos tiešsaistes resursus uzņēmumu vadītājiem un darbiniekiem:

 

TIEŠSAISTES SEMINĀRI:

VEBINĀRU ARHĪVS:

TIEŠSAISTES APMĀCĪBAS:

Valmieras Attīstības aģentūra ir apkopojusi informāciju par apkārtnē esošajiem sejas masku un aizsargvairogu ražotājiem. Par specifiskām sertifikācijām, cenu, kā arī papildus nosacījumiem aicinām sazināties ar katru ražotāju individuāli.

Aizsargvairogi:

 • SIA FABR, order@airlov.com, Tel.: 26628333, https://www.airlov.com
 • IK “M.Purmalis”, mikus.purmalis@gmail.com, Tel.:28348468
 • Izglītības un tehnoloģiju centrs “Mazā Brīnumzeme”, mazabrinumzeme@gmail.com, Tel.: 28308377

Sejas maskas: 

 • Amelada SIA, inga.suvorova805@gmail.com, Tel.: 26492117 (pārdod jau gatavas maskas)
 • Padtex Insulation, inga@padtex.lv, Tel.: 2788 5529
 • SIA „Baltic Accountancy Solutions”, lasma.kameja@gmail.com, Tel.: 26262493
 • Uzņēmuma Proniks struktūrvienība Valmierā, proniks@apollo.lv, Tel.: 29282114
 • SIA Meko & Co, janis@meko.lv, Tel.: 22114400 (Sertificēta auduma piegāde)
 • Brīvprātīgo šuvēju apvienība, ilze.krieva@gmail.com, Tel.: 29139464
 • Elita Pētersone, pašnodarbinātā, elitapeetersone@inbox.lv, Tel.: 29195341
 • Aiva Jurciņa, pašnodarbinātā, aiva.jurcina@inbox.lv, Tel.: 28312241
 • Līga un Atis Krūmiņi, pašnodarbinātais, liga_landrate@inbox.lv
 • Jeļena Vihoreva, pašnodarbinātā, bausenieks@gmail.com, Tel.: 29141441
 • Evita Ābola, pašnodarbinātā, mazaisabols@gmail.com, Tel.: 26454488
 • Sanda Steļmaha, pašnodarbinātā, sandaudre@gmail.com
 • Ilze Tensberga, drēbnieks, šuvēja, ilze.tensberga@gmail.com, Tel.: 29149001
 • Justīne Valdmane, pašnodarbinātā, valdmanej@gmail.com, Tel.: 26589091
 • Evita Speciana, pašnodarbinātā, evitaspeciana@inbox.lv, Tel.: 28447770
 • Iveta Birģele, pašnodarbinātā, ivetabirgele@gmail.com, Tel.: 26180896
 • Iveta Purmale, IK, ivetapurmale@inbox.lv, Tel.: 29138044
 • Laila Bergsone, IK Plantago,  bergsone.laila@gmail.com, Tel.: 26302705
 • Dzintra Štāle, pašnodarbinātā, dzintra.strale@inbox.lv, Tel.: 29344297

Darba devēji tiek aicināti pārskatīt darba vides risku novērtējumu, īpašu vērību pievēršot tieši bioloģiskajam darba vides riskam (šajā gadījumā – Covid-19 vīrusam), kā arī pārskatīt un veikt pasākumus, kas vērsti uz saskares ar vīrusu ierobežošanu un vīrusa tālākas izplatības ierobežošanu.

Vairāk lasi šeit:

Šobrīd atbraucējiem no citām valstīm mājas karantīna ir obligāta! Karantīna nozīmē, ka pacients nedrīkst atstāt savu dzīvesvietu. Tāpat karantīna ir obligāta personām, kuras ir saslimušas ar šo vīrusu, un personām, kuras bijušas kontaktā ar saslimušo. Pārējiem iedzīvotājiem jāievēro pašizolēšanās. Cilvēks, kurš ir pašizolācijā, drīkst iziet, piemēram, pastaigā uz mežu vai pludmali, tomēr nedrīkst kontaktēt ar citiem cilvēkiem tuvāk par diviem metriem, tāpat viņam jābūt uzmanīgam ar virsmām, proti, durvju rokturiem, liftu pogām vai līdzīgi. Tieši no cilvēku atbildības un godprātīgas rīcības  ir atkarīga Covid–19 tālāka izplatīšanās Latvijā! Par ārkārtējās situācijas obligāto nosacījumu neievērošanu var piemērot kriminālatbildību vai administratīvo atbildību.

Vairāk lasi šeit:

Ar Covid-19 infekciju saslimušajiem un arī tiem, kuriem noteikta karantīna (bijuši kontaktā ar saslimušo), ārsts izrakstīs B darbnespējas lapu jau no pirmās dienas. Šo darbnespējas cēloņu dēļ  slimības lapu no otrās dienas apmaksās valsts – 80% apmērā no slimības pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. To paredz grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kas stājas spēkā 22. martā.

Darba nespējas lapu līdz 14 dienām, skaitot no dienas, kad persona izbraukusi no ārvalstīm, izsniedz arī personām, kuras atgriezušās no ārvalstīm un strādā izglītības iestādē, kuru apmeklē bērni, vai ārstniecības iestādē vai sociālās aprūpes institūcijā ir nodarbinātas darbos, kuros ir tuvs kontakts ar pakalpojuma saņēmēju, klientu vai pacientu.

Darbnespējas lapu izsniedz personām slima bērna kopšanai bērna saslimšanas gadījumā un slima bērna kopšanai, ja SPKC epidemiologs noteicis bērnu kā kontaktpersonu.

Tām personām, kuras atgriezušās no ārvalstīm un kurām noteikta 14 dienu obligāta mājas karantīna, ir jāvienojas ar darba devēju par attālinātu darbu vai arī kādu no atvaļinājuma veidiem.

Vairāk lasi šeit: 

Daudzi uzņēmumi šobrīd meklē un rod iespēju ļoti īsā laika periodā pārorganizēt savu darbinieku darbu attālinātā režīmā. Tas saistās ar daudziem izaicinājumiem, gan tehnoloģiskiem, gan organizatoriskiem, gan pieprasa cilvēka paradumu maiņu netipiski īsā laikā.  

Vairāk lasi šeit:

Tirdzniecības vietās, kuras ir lielākas par 100 kvadrādmetriem, jānodrošina, lai starp cilvēkiem ir 2m distance (tai skaitā, rindās no priekšā stāvošā cilvēka un pārdevēja), kā arī jānodrošina plastikāta vairogi (aizsargstikli) pie kasēm. Darba vietās, kur darbinieku darbs paredz ciešu un pastāvīgu kontaktu ar cilvēkiem ir jābūt izvietotiem skaidri salasāmiem aicinājumiem būt sociāli atbildīgiem, kā arī ievērojamo drošības pasākumu sarakstam. Jābūt nodrošinātai piekļuvei ziepēm un siltam ūdenim regulārai roku mazgāšanai. Darbiniekiem ieteicams ievērot 2m distanci, ja nākas komunicēt ar cilvēku, kuram ir akūtas elpceļu traucējumu pazīmes. Pēc iespējas plānot komunikāciju attālināti. Ja darbiniekam ir apstiprināta Covid-19 infekcija, vai darbinieks ir atzīts par COVID-19 pacienta ciešu kontaktpersonu, stingri jāievēro karantīna un epidemiologa norādījumi.

Vairāk lasi šeit:

Medicīnas darbiniekiem maskas jānēsā obligāti. Cilvēkiem, kuriem nav ar eplošanu saistītu simptomu, piemēram, klepus, nav jāvalkā maska. Maskas jālieto racionāli un tikai tādos gadījumos, kad ir novērojami ar elpošanu saistīti simptomi (klepus vai šķaudīšana), ja darbiniekam ir aizdomas par COVID-19 infekciju ar viegliem simptomiem, vai arī darbinieks rūpējas par kādu, kuram ir aizdomas par COVID-19 infekciju.

Vairāk lasi šeit: 

Darba likumā ir minēts, ka darbiniekam ir tiesības uz īslaicīgu prombūtni, ja viņa tūlītēja klātbūtne darbā nav iespējama nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu dēļ. Par īslaicīgu prombūtni darbinieks savlaicīgi paziņo darba devējam. Īslaicīga prombūtne nevar būt par pamatu darba devēja tiesībām uzteikt darba līgumu.

Ja darbiniekam nav izsniegta darbnespējas lapa, bet viņš nevar veikt savus darba pienākumus saistībā ar ieviestajiem drošības pasākumiem, situācijas var būt atšķirīgas un tādējādi ir rūpīgi izvērtējamas. Piemēram, ja darbinieks ar darba devēja rīkojumu ir bijis komandējumā vai darba braucienā vai bijis nosūtīts veikt darbu citā ES vai EEZ valstī un viņam pēc atgriešanās no vīrusa skartās valsts vai teritorijas ir jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā, tad šāda situācija būtu uzskatāma par attaisnotu prombūtni un darba devējam būtu pienākums izmaksāt noteikto atlīdzību. Savukārt, ja šāda situācija ir radusies tāpēc, ka darbinieks pats ir devies uz COVID-19 skartajām valstīm vai teritorijām laikā, kad valsts pārvaldes iestādes ir aicinājušas atturēties no šādiem braucieniem, darba devējs varētu izvērtēt, vai izmaksāt atlīdzību par šo laikposmu. Ja darbiniekam ir izsniegta darbnespējas lapa, tad slimības naudas un slimības pabalsta izmaksa tiek veikta atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem.

Vairāk lasi šeit: 

Darba devējam jāizrunā situācija ar darbinieku un jāinformē par visiem aizsardzības pasākumiem, kurus uzņēmums veic. Darba devējam ir jāpārliecinās vai darbiniekam ir saslimšanas pazīmes, kuru dēļ darbinieks nevēlas ierasties darba vietā. Tādā gadījumā darba devējs ir tiesīgs dot rīkojumu darbiniekam nekavējoties veikt veselības pārbaudi. Ja darbiniekam ir saslimšanas pazīmes, bet viņš atsakās veikt veselības pārbaudi, darba devējs ir tiesīgs atstādināt darbinieku no darba, ja šī darbinieka neatstādināšana no darba var kaitēt viņa paša un / vai trešo personu veselībai, kā arī darba devēja vai trešo personu pamatotām interesēm. 

Ja darba līgumā nav paredzēts veikt darbu attālināti, tad attalināts dabs ir iespējams tikai darbiniekam un darba devējam savstarpēji vienojoties. 

Vairāk lasi šeit: 

Latvijas valdība iesaka organizēt darbinieku darbu no mājām gadījumos, kad tas iespējams. Šajos gadījumos darba devējs ir tiesīgs norīkot darbinieku veikt darbu no mājām ar rakstisku darba devēja rīkojumu. Darba devējs ir tiesīgs noteikt citas organizatoriskas izmaiņas, lai veicinātu drošus un veselīgus darba apstākļus. Piemēram, sniegt instrukcijas attiecībā uz darbinieku drošību, pielāgot darba grafikus atbilstoši situācijai, nodrošināt papildu atpūtas laiku, noteikt pulcēšanās ierobežojumus, noteikt drošu distanci starp darbiniekiem darba vietā, utt.

Un, protams, sekot līdzi jaunākajiem valdības, SPKC un LR Veselības ministrijas ieteikumiem un konsultēt darbiniekus par jebkādām izmaiņām darba vietā.

Vairāk lasi šeit: 

Pēc iespējas organizēt darbu mājās. Emocionāla diskomforta gadījumā nebaidīties meklēt palīdzību pašam un iedrošināt to darīt arī tiem, kuriem tas būtu nepieciešams.  Saglabāt mieru, nodrošināt darbiniekus ar aktuālo informāciju un galvenais – komunicēt ar darbiniekiem, uzklausīt, sarunāties un kopā risināt radušās situācijas!

Darba devējs var rosināt izmaiņas darba līgumā, piemēram, samazināt darba slodzi, samazināt atalgojumu vai veikt citas izmaiņas līgumā, ņemot vērā konkrēto situāciju. Puses var vienoties, ka grozījumi darba līgumā ir pagaidu un ir spēkā tikai ārkārtas stāvokļa laikā Latvijā. Grozījumus darba līgumā var veikt tikai pusēm savstarpēji vienojoties.

Darba devējam ir tiesības atstādināt darbinieku no darba, tai skaitā, kad darbinieka neatstādināšana no darba var kaitēt viņa paša vai trešo personu drošībai un veselībai, kā arī darba devēja vai trešo personu pamatotām interesēm. Piemēram, ja darbinieks apmeklē darbu, lai gan ir atgriezies no Covid-19 skartajām valstīm, vai bijis saskarē ar personu, kurai apstiprināta saslimšana ar Covid-19, un tādējādi darbinieks ir pārkāpis pienākumu pašizolēties 14 dienas.

Ja darba devējam komercdarbības apjoms ir būtiski samazinājies vai darba devējs piedzīvo ekonomiskas grūtības, šajā situācijā iespējams uzteikt darba attiecības ar darbiniekiem, pamatojoties uz darbinieku skaita samazināšanu.

Tomēr, darbinieku atlaišanu ir ieteicams izskatīt kā pēdējo variantu un pēc iespējas izmantot visus šī brīža valsts sniegtos atbalstus uzņēmējiem.

Vairāk lasi šeit:

Citi noderīgi resursi uzņēmējiem

Labklājības Ministrija

Labklājības ministrijas mājaslapā atrodama visa informācija, kas saistīta ar COVID-19 izplatības ierobežošanu sabiedrībā, ieteikumi un norādījumi, kas jāņem vērā darba devēju un darba ņēmēju attiecībās, kā arī citām sabiedrības grupām.

Lasi vairāk šeit: 

 

Finanšu institūcija ALTUM | Valsts atbalsts

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsniedz Force Majeure izziņas

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības semināru kalendārs (t.sk. dažādi vebināri bez maksas)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Valsts kancelejas Informatīvā lapa par COVID-19 izplatību

Piesaki savu problēmu vai risinājumu un konsultējies

Konsultācijas:

Baiba Zvejniece

Uzņēmējdarbības vides attīstības vadītāja 

Mob.: +371 26805200

E-pasts: baiba.zvejniece@valmiera.lv

P. – Pk: 9.00-17.00

Problēmas/risinājuma pieteikums:

Uzņēmēj, ja Covid-19 situācijā radušās kādas problēmas vai izaicinājumi un nepieciešama palīdzība, aizpildi šo pieteikuma formu. Priecāsimies, ja Tev padomā būs jau iespējams risinājums, ko var realizēt pašvaldība vai VAA. 

*Obligāti aizpildāmie lauki

Aktuālākā informācija par Covid-19 norisi un novēršanas mehānismiem Latvijā

Veselības ministrijas mājaslapā atrodama Informācija par koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 uzliesmojumu, valdības rīkojumiem un ierobežojumiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, aktuālākā statistika un darbības slimības ierobežošanai.

Lasi vairāk šeit: 

Slimības profilakses un kontroles centra mājaslapā publicēta aktuālā informācija un statistika par slimības uzliesomjumu Latvijā, norādes veselības nozares darbiniekiem, darba devējiem, ņēmējiem, ceļotājiem, saslimušajiem, sabiedriskā transporta organizatoriem, izglītības iestādēm, kā arī citām sabiedrības grupām un organizācijām. Mājaslapā atrodami arī informācija par pašu COVID-19 vīrusu un vizuālie materiāli tālākai komunikācijai darba devējiem un citiem interesentiem.

Lasi vairāk šeit:

Valmieras Attīstības aģentūra